Nieuws over 'Hypotheken'

16 januari 2018

De Hypotheekshop pleit voor meer aandacht voor alleenwoners

Het zou goed zijn als overheid, gemeenten, NHG en geldverstrekkers in hun beleid de komende jaren meer rekening gaan houden met de groeiende groep alleenstaanden", zo stelt De Hypotheekshop. Het platform voorspelt, op basis van cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistieken (CBS), dat in 2060 43% van de huishoudens bestaat uit één persoon. Het franchiseconcern vindt dat de woningmarkt zich hier op moet instellen, aldus de website AMweb.
Lees het oorspronkelijke artikel.
16 januari Lees meer...

3 januari 2018

Hypotheekbezitters accepteren blindelings de 'dure' hypotheekverlenging van hun bank

Uit onderzoek van Eigen Huis blijkt dat zo'n 90 procent bij dezelfde hypotheekaanbieder blijft als de rente opnieuw moet worden vastgelegd. Dat meldt de NOS. Bijna 60 procent heeft niet overwogen om over te stappen. Veel mensen gaan klakkeloos akkoord met het aanbod van hun bank als ze hun hypotheekrente opnieuw laten vastleggen. Als ze zouden rondkijken bij andere aanbieders kunnen ze tientjes per maand besparen, zegt Vereniging Eigen Huis.
Lees het oorspronkelijke artikel.
03 januari Lees meer...

De klant moet zelf vragen om een lagere risico-opslag na aflossing.

Als huizenbezitters hun hypotheek fors aflossen hebben ze vaak recht op een verlaging van hun rente. Het risico van de bank neemt immers af. De website AMWeb maakt een rondje langs de banken om te informeren of ze hun klanten tijdig wijzen op de mogelijkheid van een verlaging. Enkele grote banken leggen die taak vooral bij hun klanten.
Lees het oorspronkelijke artikel.
03 januari Lees meer...

Waarom is de hypotheekrente eigenlijk nog zo laag?

De woningmarkt floreert bij gratie van de lage hypotheekrente. De Europese Centrale Bank heeft al beloofd om de rente tot ver in 2018 laag te houden. Redacteur Edin Mujagic van Follow The Money vraagt zich af waarom dit zo is, wetende dat volgens zijn vuistregels een rente van 4 a 5% zou moeten gelden. "Zien de monetaire ridders een gevaar op ons afkomen dat wij, gewone stervelingen, niet waarnemen?"
Lees het oorspronkelijke artikel.


03 januari Lees meer...

Het belang van een financieringsvoorbehoud en het inroepen daarvan

De huizenmarkt is weer enorm aangetrokken. Huizen gaan als warme broodjes over de toonbank. Verkopers verkeren daarbij soms in de luxe positie dat zij voorwaarden kunnen stellen aan de verkoop. Een veel gehoorde eis is dat verkopers niet willen dat een zogenoemd financieringsvoorbehoud wordt opgenomen in de koopovereenkomst. De NVM legt op haar website uit waarom het belangrijk is om hier niet mee akkoord te gaan.
Lees het oorspronkelijke artikel.
03 januari Lees meer...

30 december 2017

ABN verwacht hogere hypotheekrente

Ondernemers en huizenkopers gaan meer rente betalen over hun leningen omdat banken hogere buffers moeten aanhouden. Die buffers maken banken veiliger, maar de prijs daarvan wordt doorberekend aan de klant."Dat zegt Kees van Dijkhuizen, bestuursvoorzitter van ABN Amro in een gesprek met de Telegraaf. Hij kondigt aan dat de bank mkb-kredieten en hypotheken gaat ’herprijzen’. Hij kan nog niet zeggen hoeveel de rente zal stijgen.
Lees het oorspronkelijke artikel.


30 december Lees meer...

Schenkingsvrijstelling kan tot hogere hypotheekschulden leiden

Dat minder huizen in Nederland onder water staan, komt niet alleen door de gestegen prijzen. Ook de verhoogde schenkingsvrijstelling van €50.000 naar €100.000 in 2013 en 2014 heeft er flink aan bijgedragen, zo concludeerde de Algemene Rekenkamer eerder deze maand. Volgens Chritian Lennartz en Nic Vrieselaar, economen bij RaboResearch, leiden de schenkingen tot prijsopdrijving. Dat schrijven zij in een artikel op het FD.
Lees het oorspronkelijke artikel.


30 december Lees meer...

ING: 'Geen sprake van een zeepbel op de woningmarkt'

De huidige prijsstijging op de huizenmarkt doet meer dan de helft van de consumenten denken aan zeepbelvorming. Toch is er in Nederland – gemiddeld genomen - geen sprake van een zeepbel, aldus het ING Economisch Bureau volgens de website Vastgoed Actueel. Het prijsniveau ligt nog altijd ruim onder het niveau van voor de crisis en de sterke groei van de huizenprijzen is een logisch gevolg van fundamentele factoren. Voorbeelden zijn de aanhoudend lage rente, de sterke inkomensgroei en achterblijvende nieuwbouw. De prijsstijging wordt bovendien niet gedreven door sterk stijgende kredietverstrekking.
Lees het oorspronkelijke artikel.


30 december Lees meer...

21 december 2017

Eigen Huis wil lagere premie NHG

De NHG-premie kan vanaf 2018 niet meer worden meegefinancierd in de hypotheek.Wie een hypotheek afsluit met Nationale Hypotheek Garantie (NHG), heeft een lagere hypotheekrente en loopt minder risico wanneer de lening niet kan worden terugbetaald. De eenmalige NHG-premie bedraagt 1 % van de woningwaarde. Een meerderheid in de Tweede Kamer roept de regering op te onderzoeken hoe starters straks toch een hypotheek met NHG kunnen afsluiten. Vereniging Eigen Huis wil dat de premie omlaag moet.
Lees het oorspronkelijke artikel.
21 december Lees meer...

Maximale hypotheek voor ondernemers kan tonnen per bank verschillen

Er zijn grote verschillen tussen banken als het gaat om de maximale hypotheekverstrekking aan startende ondernemers. Vooral bij woningen die buiten de NHG-grens van 245.000 euro vallen, kan het verschil in verstrekking per aanbieder tot in de tonnen lopen. Dat blijkt volgens de website Vastgoed Actueel uit een onderzoek van onafhankelijk hypotheekadviseur ikbenfrits.nl.
Lees het oorspronkelijke artikel.
21 december Lees meer...

De helft van de starters stelt woning kopen uit

Driekwart van de starters zegt last te hebben van krapte op de woningmarkt. In stedelijke gebieden is dat zelfs 88%. Bijna de helft van de starters heeft het zoeken naar een eerste huis uitgesteld. Dat constateert ING volgens de website AMWeb in haar Woonbericht.
Lees het oorspronkelijke artikel.
21 december Lees meer...

7 december 2017

Kwart van de huizenkopers kreeg haar hypotheek niet op tijd rond

Tienduizenden huizenkopers - bijna een kwart van het totaal - liep het risico op een boete van 10% en het ontbinden van de koopovereenkomst. Dat blijkt volgens de website Vastgoed Actueel uit data-onderzoek. In deze gevallen keurde de bank de financiering niet binnen 6 weken na ondertekening van de overeenkomst goed. Ditis de termijn die in de modelovereenkomst van de NVM staat. De lange doorlooptijd ligt niet altijd aan de bank, de koper kan ook vertragen als deze informatie te laat aanlevert. Volgens het artikel is niet duidelijk of het ook werkelijk vaak misgaat.
Lees het oorspronkelijke artikel.
07 december Lees meer...

5 december 2017

De hypotheekrente staat op de laagste stand van 2017

De decembermaand begon met een forse daling van de kapitaalmarktrente. Dat meldt De Hyptheekshop. De lage rente op de kapitaalmarkt is terug te zien in de hoogte van de hypotheekrente. Alle gemiddelde hypotheekrentes bereikten de laagste stand van 2017. 
Lees het oorspronkelijke artikel.
05 december Lees meer...

27 november 2017

Tweede Kamer neemt een motie aan voor de opbouw van meer hypotheekschuld

De Tweede Kamer zet de deur open voor de terugkeer van de gedeeltelijk aflossingsvrije hypotheek. Donderdag is een motie aangenomen waarin de Kamerleden Bart Snels (GroenLinks) en Elbert Dijkgraaf (SGP) het kabinet oproepen te onderzoeken of de aflossingsverplichting kan worden beperkt tot 70% van het hypotheekbedrag.
27 november Lees meer...

Kamer wil dat hypotheek in stapjes over te sluiten is, zonder kosten

Het moet mogelijk worden voor mensen om in stapjes hun hypotheek over te zetten naar een hypotheek met een lagere rente, zonder dat ze daarvoor extra betalen. De Tweede Kamer heeft daarvoor een motie aangenomen, en vraagt de minister om in gesprek te gaan met hypotheekverstrekkers en de AFM. Dat meldt RTL-Z.
27 november Lees meer...

22 november 2017

Het verruimen van de NHG-regels bespaart de overheid geld

Als de Nationale Hypotheekgarantie (NHG) wordt verruimd betalen huizenbezitters minder hypotheekrente. Dit leidt tot minder aftrek, waardoor de overheid zou kunnen besparen. Als de de totale hypotheekmarkt door NHG verzekerd zou zijn, zou dit meer dan 1 miljard besparen. Dat betoogt Leo van den Pas van Woningmarktcijfers volgens Vastgoedjournaal.
Lees het oorspronkelijke artikel.
22 november Lees meer...

17 november 2017

Wiegel weer op de bres voor behoud Wet Hillen

"Met het in introduceren van de ’aflosboete’ maakt het kabinet zich schuldig aan „onbehoorlijk politiek handelen.” Voormalig VVD-leider Hans Wiegel zei dat donderdag in een hoorzitting van de Tweede Kamer over het geleidelijk afschaffen van de wet-Hillen.
Lees het oorspronkelijke artikel.


17 november Lees meer...

Hypotheekshop: Nederlandse woningmarkt niet gebaat bij Basel 3.5

Huiseigenaren en aspirant-kopers zijn niet gebaat bij nieuwe, strengere kapitaaleisen voor banken. Dit stelt  De Hypotheekshop volgens de website AM Web. Volgens de hypotheekketen zijn de strengere eisen gelet op de Nederlandse situatie niet nodig en leiden ze tot een hogere hypotheekrente en een beperking van de mogelijkheid tot maatwerk. 
Lees het oorspronkelijke artikel.
17 november Lees meer...

9 november 2017

Hoe zit dat eigenlijk met die 'aflosboete'?

De overheid stimuleert het aflossen van je hypotheek. Als je minder schuld hebt, ben je financieel minder kwetsbaar. Het nieuwe kabinet zet nu echter een belasting klaar bij de eindstreep. Wie bijna klaar is met aflossen, gaat betalen voor het eigenwoningforfait. De website Wegwijs legt uit wat 'de aflosboete' eigenlijk is en wat de financiële consequenties zijn.
Lees het oorspronkelijke artikel.


09 november Lees meer...

7 november 2017

NVM pleit bij IMF om geen scherpere leennormen te hanteren

Een grote delegatie van het IMF en het Ministerie van Financiën is op bezoek geweest bij de NVM om zich door de branchevereniging van makelaars te laten bijpraten over de situatie op de Nederlandse woningmarkt. Het IMF heeft in het voorjaar de Nederlandse overheid geadviseerd om de Loan-To-Value (LTV) limiet verder te verlagen naar 90%. De NVM heeft het standpunt overgebracht dat een verdere aanscherping van de leennormen niet verantwoord is, zolang er voor starters onvoldoende alternatief aanbod is op de huurmarkt. "
Lees het oorspronkelijke artikel.
07 november Lees meer...

Klik hier voor een gratis update van het Woonnieuws in uw mailbox.


Foto:

Woonnieuws.nl selecteert het nieuws over de Nederlandse woningmarkt.
Een gratis service voor (bestaande en toekomstige) relaties van Honk. Honk ontwikkelt wonen.
© 2017 - - Honk