Nieuws over 'Huren'

28 maart 2018

Veel makelaars werken mee aan discriminatie bij woningverhuur

Een vrouw wordt om haar Marokkaanse afkomst een huis geweigerd. Een incident of een structureel probleem? Omdat cijfers ontbreken, deed De Groene onderzoek: hebben ‘Rachid’ en ‘Jaap’ dezelfde kansen op een woning? De krant ontdekt dat mensen van Nederlandse komaf meer kans hebben bij het vinden van een huis.
Lees het oorspronkelijke artikel.
28 maart Lees meer...

17 maart 2018

Woonbond voorziet betalingsproblemen door wegvallen huursubsidie recreatiewoningen

Vanaf 1 april kunnen huurders van een recreatiewoning geen huurtoeslag meer krijgen. De Woonbond wijst er ook op dat huren van zo’n woning voor veel huurders een noodgedwongen keuze kan zijn. Vaak ‘kiezen’ huurders hiervoor omdat er geen andere plekken zijn waar ze terecht kunnen. Zij voorziet dathuurders in problemen komen.
Lees het oorspronkelijke artikel.
17 maart Lees meer...

Koopwoningaanbod in Amsterdam wordt steeds vaker omgezet naar huur

De rol van beleggers op de Amsterdamse huizenmarkt is de afgelopen jaren enorm toegenomen. Ze vergroten hiermee de kans op een huizenbubbel. Dat blijkt volgens Het Parool uit onderzoek van de Universiteit van Amsterdam en de Katholieke Universiteit Leuven, in opdracht van de SP. In 2016 viel 13 procent van de gekochte huizen in Amsterdam in handen van beleggers die vervolgens overgingen tot verhuur van de woning, het zogenoemde buy-to-let. Zes jaar eerder was dat nog zeven procent; bijna een verdubbeling in zes jaar tijd.
Lees het oorspronkelijke artikel.


17 maart Lees meer...

Linkse partijen willen behoud sociale huurwoningvoorrraad bij wet regelen

GroenLinks, SP en PvdA willen een verbod op het verder inkrimpen van de socialehuurwoningvoorraad. De steden in Nederland moeten zo toegankelijk blijven voor mensen met lagere inkomens. De drie linkse partijen dienen een initiatiefwetsvoorstel in dat gemeenten en woningcorporaties dwingt om het aantal sociale huurwoningen met een huur van hoogstens 710 euro 'ten minste op peil te houden'. Dat schrijft De Volkskrant.
Lees het oorspronkelijke artikel.


17 maart Lees meer...

14 maart 2018

Corporaties willen dat gemeenten voor betaalbare bouwlocaties zorgen

Gemeenten in de Zuidoost-Brabant moeten voldoende bouwgrond tegen redelijke grondprijzen ter beschikking stellen voor sociale huurwoningen. Ook in wijken met alleen koopwoningen moet plaats zijn voor sociale woningbouw door de corporaties. Dat zijn volgens het Eindhovens Dagblad twee punten uit een manifest dat alle 13 woningbouwcorporaties uit de regio aan de gemeenteraden aanbieden.
Lees het oorspronkelijke artikel.
14 maart Lees meer...

Ollongren stimuleert aanbod middenhuur

Minister Ollongren (Binnenlandse Zaken) neemt veel aanbevelingen over van de Samenwerkingstafel middenhuur van Rob van Gijzel. Dankzij een nieuw platform marktverkenning, een eenvoudiger markttoets voor corporaties en het uitbreiden van de gemeentelijke mogelijkheden om woningen aan specifieke bevolkingsgroepen toe te wijzen, moet het aanbod aan middenhuur op korte termijn worden vergroot. Dat schrijft Binnenlands Bestuur.
Lees het oorspronkelijke artikel.


14 maart Lees meer...

1 maart 2018

De Woonbond berekent torenhoge winsten voor de woningcorporaties

Woningcorporaties maken gemiddeld 23% winst op de verhuur van woningen. Dat schrijft de Woonbond op haar website. De winst per huurwoning is daarmee zelfs hoger dan voor de invoering van de verhuurdersheffing in 2012. In de een toelichting op de cijfers geeft de Woonbond aan dat bij de berekening winst of verlies bij nieuwbouwprojecten of door waardeverandering buiten beschouwing zijn gelaten. Omdat woningcorporaties de vervanging en nieuwbouw van woningen uit hun winsten betalen (corporaties reserveren hier niet voor) geeft dit een vertekend beeld. Verder maakt het artikel niet duidelijk of ook andere lasten buiten beschouwing zijn gelaten.
Lees het oorspronkelijke artikel.
01 maart Lees meer...

Huren in Amsterdam wordt snel duurder

Huren wordt in Amsterdam in rap tempo duurder. Daardoor is de voorraad betaalbare huurwoningen (met een huur tot € 635) tussen 2011 en 2017 met bijna een kwart gedaald van 58% naar 45%. De gemiddelde huur steeg met ruim 35% naar € 631,-. Dat blijkt volgens De Woonbond uit het onderzoek Wonen in Amsterdam (WiA) dat in 2017 voor de twaalfde keer werd gehouden.
Lees het oorspronkelijke artikel.


01 maart Lees meer...

25 februari 2018

Hoogleraar: hoge huurprijzen 'zijn nodig om ze te kunnen laten dalen'

Hoogleraar Johan Conijn van de Universiteit van Amsterdam pleit op de website van de NVM voor minder overheidsbemoeienis met de woningmarkt. De keerzijde van regulering is volgens hem minder marktwerking en dat heeft op de langere termijn negatieve gevolgen voor het aanbod. "Er is veelal geen geduld om het prijsmechanisme zijn werk te laten doen: hoge prijzen levert meer aanbod op, waarna de prijzen zullen gaan dalen. Ondertussen is wel de woningvoorraad uitgebreid."
Lees het oorspronkelijke artikel.


25 februari Lees meer...

20 februari 2018

Amper huizen te koop: de Amsterdammer verhuurt liever

Juist nu de huizenprijzen hoger zijn dan ooit en de winsten voor het oprapen liggen, verkopen Amsterdammers hun woning niet meer. Ze houden het oude huis liever vast om te verhuren. Dat blijkt volgens Het Parool uit onderzoek van ING. Hoeveel mensen dit doen, is volgens de bank niet te achterhalen.
Lees het oorspronkelijke artikel.


20 februari Lees meer...

8 februari 2018

De huurprijs van vrije sectorwoningen bereikt een recordhoogte

De gemiddelde landelijke huurprijs ligt voor het tweede kwartaal op rij op het hoogste niveau dat Pararius ooit heeft gemeten. Dat schrijft Vastgoedjournaal. Met een huurprijs per vierkante meter van €15,25 bij vrijgekomen huurwoningen lag het gemiddelde in het laatste kwartaal van 2017 bijna een euro hoger dan in dezelfde periode van 2016. Nieuwe huurders worden hierdoor geconfronteerd met gemiddeld 6,4 procent hogere huurprijzen dan vorig jaar. Het gemiddelde prijsniveau wordt omhooggetrokken door gestoffeerde en gemeubileerde huurwoningen van particuliere verhuurders.
Lees het oorspronkelijke artikel.
08 februari Lees meer...

31 januari 2018

Geen meerderheid voor consumentenbescherming vrije sector

Er is geen Kamermeerderheid te vinden voor het verbeteren van de consumentenbescherming voor huurders in de vrije sector. Dat stelt de Woonbond vast na behandeling van een voorstel van van de SP, GroenLinks en de PvdA om de Huurcommissie open te stellen voor huurders in de vrije sector in de Tweede Kamer.
Lees het oorspronkelijke artikel.


31 januari Lees meer...

24 januari 2018

De Woonbond wil ook toegang voor vrije sector huurders tot huurcommissie

De Woonbond pleit voor het openstellen van de Huurcommissie voor huurders in de vrije sector. Dat schrijft zij op haar website. Nu is het zo dat alleen huurders in de gereguleerde huursector een procedure kunnen starten bij de Huurcommissie over onderhoud of te hoge servicekosten. Terwijl hier in de vrije sector uiteraard ook geschillen over bestaan.
Lees het oorspronkelijke artikel.
24 januari Lees meer...

21 januari 2018

Zeven mogelijkheden om meer middeldure huurwoningen te krijgen

De vraag naar middeldure (huur)woningen stijgt. Het extra aanbod komt echter niet van de grond. En dat terwijl méér woningen in dit segment de doorstroming op de woningmarkt – zowel huur als koop – bevorderen. De website gebiedsontwikkeling.nu publiceert een artikel van Edwin Lucas, die zich afvraagt wat we kunnen (en moeten) doen om meer aanbod te krijgen.
Lees het oorspronkelijke artikel.
21 januari Lees meer...

16 januari 2018

Amsterdamse woningverhuurders hebben niet veel zin in een hoorzitting

In Amsterdam is gedoe ontstaan over een hoorzitting die de gemeenteraad houdt over de overspannen woningmarkt in Amsterdam. Het lukte de raad niet om particuliere woningverhuurders te spreken tijdens de hoorzitting. Onder meer prins Bernhard meldde zich af en ook de belangenorganisatie Vastgoed Belang zag aanvankelijk niets in het debat. Na publieke druk komt ze alsnog opdagen, zo meldt het Parool.
Lees het oorspronkelijke artikel.


16 januari Lees meer...

10 januari 2018

Niet de Woonbond maar huurders zelf moeten ten strijde tegen de 'gluurverhoging'

De rechtbank in Den Haag heeft de inkomensafhankelijke huurverhoging niet verboden. De Woonbond, belangenvereniging van huurders, had hierover een zaak tegen de Staat en verhuurdersorganisaties aangespannen Op basis van een eerdere uitspraak van de Raad van State wilde de Woonbond bij de rechter een compensatieregeling voor alle huurders afdwingen. De Woonbond is in die collectieve vordering echter niet ontvankelijk verklaard, omdat getroffen huurders volgens de rechtbank zelf individueel naar de bestuursrechter hadden kunnen stappen. 
Lees het oorspronkelijke artikel.
10 januari Lees meer...

29 december 2017

Rutte III schuift richting een eigendomsneutrale woningmarkt

Economen en woningmarktexperts pleiten al jaren voor een meer eigendomsneutrale woningmarkt. De overheid belemmert de marktwerking door de vele subsidies en aftrekmogelijkheden voor woningeigenaren. De website Vastgoed Actueel houdt het regeerakkoord van Rutte-III tegen het licht: komt een nieuw woningmarktbeleid dichterbij?
Lees het oorspronkelijke artikel.
29 december Lees meer...

21 december 2017

Huurtoeslag fors lager in de komende jaren

Huurders met bijstand lopen de komende jaren tot honderd euro huurtoeslag mis. Door de wet te veranderen zet het kabinet een rem op de stijging van de toeslag. Uit berekeningen van de Woonbond, op verzoek van het AD, blijkt dat huurders hierdoor op jaarbasis bijna honderd euro mislopen. Dat begint met gemiddeld 24 euro in 2019 en loopt op tot zo’n 94 euro op jaarbasis in 2022.
Lees het oorspronkelijke artikel.


21 december Lees meer...

5 december 2017

Institutionele beleggers schonen hun woningportefeuilles op

Beleggers zetten op de valreep van 2017 nog honderden miljoenen aan huurwoningen in de verkoop. Afgelopen vrijdag stootte de Duitse belegger Patrizia voor €200 mln woningen uit de oude Vestia-portefeuille af. De deal vormt volgens het FD de aftrap van een reeks grote transacties die de komende weken zo'n €700 tot €800 mln moeten opbrengen. De investeerders maken vooral gebruik van het momentum in de markt om hun portefeuille op te schonen. [Registratie]
Lees het oorspronkelijke artikel.
05 december Lees meer...

Bewoners van recreatieparken zijn bezorgd over het wegvallen van huurtoeslag

Door een wetswijziging in 2016 ontvangen bewoners van recreatieparken geen huurtoeslag meer. Dit besluit was vooral bedoeld om permanente bewoning van vakantiewoningen tegen te gaan.  Het Brabants Dagblad bezoekt woonresort Molenheide in Schijndel, waar bewoners zich grote zorgen maken: ,,Zonder huursubsidie kom ik letterlijk op straat te staan".
Lees het oorspronkelijke artikel.


05 december Lees meer...

Klik hier voor een gratis update van het Woonnieuws in uw mailbox.


Foto:

Woonnieuws.nl selecteert het nieuws over de Nederlandse woningmarkt.
Een gratis service voor (bestaande en toekomstige) relaties van Honk. Honk ontwikkelt wonen.
© 2017 - - Honk