Nieuws over 'Huren'

12 juli 2018

Minister wil huurders geen recht op renovatie van hun woning geven

Minister Ollongren gaat niet aan de slag met een initiatiefrecht voor huurders. Dat schrijft de Woonbond op haar website. De Tweede Kamer had haar opgeroepen de mogelijkheid voor initiatiefrecht van huurders te onderzoeken. Met dit initiatiefrecht zouden huurders een redelijke aanpassing aan de huurwoning kunnen afdwingen wanneer de verhuurder niet in beweging te krijgen is. Minister Ollongren wijst er in haar brief op dat verhuurders zelf willen kunnen besluiten wanneer ze een woning verduurzamen, om zo strategische afwegingen te kunnen maken over hun voorraad woningen. De Woonbond wijst er op dat het initiatiefrecht dit niet in de weg staat.
Lees het oorspronkelijke artikel.


12 juli Lees meer...

29 juni 2018

CBRE: 'Ambitie van het Amsterdamse college zit beleggers in de weg'

De plannen van het nieuwe Amsterdamse college voor betaalbare en duurzame woningen hebben een averechts effect, Door de woningmarkt te veel regels op te leggen, haken beleggers af. Dat blijkt uit een onderzoek van vastgoedadviseur CBRE, een vastgoedadviseur dat met name beleggers als opdrachtgevers heeft. Het bedrijf verwacht dat het tekort aan huizen zal groeien, waardoor prijzen en huren verder stijgen.
Lees het oorspronkelijke artikel.


29 juni Lees meer...

22 juni 2018

Corporaties bij Europees Hof over grensinkomen sociale huur

Vanaf vandaag dient - na 8 jaar - bij het Europees Hof de zaak van Nederlandse corporaties over het maximum-inkomen dat Nederland sinds 2011 hanteert om in aanmerking te komen voor een sociale woning. Dat maximum staat inmiddels voor het totale huishoudinkomen op bijna 37.000 euro per jaar. Marnix Norder, voorzitter van Aedes, spreekt het Franse model meer aan, schrijft hij op de website van de lobbyorganisatie voor woningcorporaties. Daar kan de norm regionaal worden vastgesteld.


22 juni Lees meer...

20 juni 2018

Woningdelen is in Nederland nog niet zo gemakkelijk

Het verschilt per gemeente hoe er wordt omgesprongen met werkende volwassenen die een woning willen delen.  Waar Amsterdam haar beleid heeft versoepeld, wacht Utrechtenaren een leefbaarheidstoets en een waslijst aan criteria, signaleert De Volkskrant.
Lees het oorspronkelijke artikel.


20 juni Lees meer...

15 juni 2018

Woonbond: Huurders willen de verduurzaming van woningen niet betalen

Woningcorporaties hebben in kaart gebracht hoe ze vóór 2050 hun sociale huurwoningen gasloos en CO2-neutraal kunnen maken. Volgens Aedes is er voor het aanpakken van ruim 2 miljoen huurwoningen 108 miljard euro nodig. Dat hebben corporaties niet voorhanden. De Woonbond geef in een reactie aan dat deze kosten in geen geval bij huurders neergelegd mogen worden.
Lees het oorspronkelijke artikel.


15 juni Lees meer...

11 juni 2018

Paulus Jansen interim-directeur Woonbond

Paulus Jansen is benoemd als interim-directeur van de Woonbond. Dat meldt de lobby-organisatie voor huurders. Hij volgt tijdelijk Ronald Paping op, die wethouder in Arnhem is geworden. Per 1 januari 2019 wil de Woonbond een nieuwe directeur benoemen.
Lees het oorspronkelijke artikel.


11 juni Lees meer...

6 juni 2018

Middenhuur? De Nederlander vindt alle huur boven de 700 euro (te) duur

Kabinet en gemeenten zijn het er over eens: er moeten veel meer betaalbare huurwoningen in het middensegment bij. Maar gewone Nederlanders zitten daar helemaal niet op te wachten, blijkt uit nieuw onderzoek. Liefst tweederde  noemt middeldure huur (tussen de 710 en 1.000 euro per maand) dure huur, blijkt volgens het AD uit het nieuwe Themaonderzoek Bouwen en Wonen 2018.
Lees het oorspronkelijke artikel.


06 juni Lees meer...

30 mei 2018

Huurders besteden meer dan 30% van hun inkomen aan wonen

Huurders van sociale huurwoningen, woningen met een maandhuur tot 710 euro, besteden meer dan 30 procent van hun inkomen aan woonlasten. Voor huurders van een corporatiewoning is dit 31,2 procent, in de commerciële sector 31,7 procent. Dit blijkt volgens uitgever Sdu uit de Lokale Monitor Wonen 2018. Bij drie op de vier huurders van woningcorporaties sluit de huur goed aan bij hun inkomen en is er sprake van passende huisvesting.
Lees het oorspronkelijke artikel.


30 mei Lees meer...

13 mei 2018

Nu gaan ook de huurprijzen in middelgrote steden flink omhoog

In meer dan tien grote en middelgrote steden liggen de huurprijzen van vrijesectorwoningen op het hoogste niveau ooit gemeten. Dat meldt woningverhuurder Pararius op basis van de laatste kwartaalcijfers. In de vier grote steden stegen de prijzen al eerder fors en vlakt de stijging af. Ook de gemiddelde landelijke huurprijs was wederom hoger dan Pararius ooit heeft gemeten. Landelijk betalen huurders gemiddeld 5,9 procent meer dan een jaar geleden bij het betrekken van een nieuwe huurwoning in de vrije sector. Dat meldt NUL20.
Lees het oorspronkelijke artikel.


13 mei Lees meer...

Door Amsterdams woonbeleid is bouwen niet meer rendabel

Als het aan de gemeente ligt, breidt Amsterdam de komende jaren uit met 50.000 woningen. Maar het woonbeleid van de gemeente is desastreus, zegt Wienke Bodewes, algemeen directeur van Amvest. Als dit niet verandert, stopt het bedrijf met bouwen in de stad. Dat heeft vooral te maken met het nieuwe gemeen­telijke beleid, afgelopen zomer in­gevoerd, dat bepaalt dat in nieuwe wijken wordt gebouwd volgens de verhoudingen 40-40-20: 40 procent sociale huur, 40 procent gereguleerde middeldure huur en 20 procent dure huur en koop. Hierdoor wordt 80 procent van de nieuwbouwwoningen gereguleerd. Vrijwel unaniem wijzen vastgoedbeleggers en ontwikkelaars dit beleid van de hand. Zo ook Bodewes: "Het is onmogelijk om onder die voorwaarden rendabel mooie, duurzame woningen te ontwikkelen."
Lees het oorspronkelijke artikel.
13 mei Lees meer...

Tussen sociale huur en koop is weinig beschikbaar in Amsterdam

Volgens Ger Jaarsma, baas van makelaarsvereniging NVM, valt het wel mee met de grote stad als domein voor de happy few? In een interview met NRC stelde hij dat 75% van de woningen in Amsterdam huur is en het grootste deel daarvan sociale huurNRC stelt vast dat werkelijke percentage huurwoningen in 2015 70,5 procent bedroeg. Het aandeel sociale huurwoningen was 57,3 procent. Het NRC stelt vast dat vooral voor mensen met een middeninkomen (tussen de 35.000 en 52.000 euro per jaar) te weinig huurwoningen beschikbaar zijn (huur tussen de 700 en 1.000 euro per maand).
Lees het oorspronkelijke artikel.


13 mei Lees meer...

8 mei 2018

Huurprijzen in vrije sector buiten Randstad fors in de lift

"De gemiddelde landelijke huurprijs van een woning in de vrije sector is 5,9 procent gestegen in het afgelopen jaar. Dit leidt tot recordhuren in Nederland.  Met name in grote steden en middelgrote steden buiten de Randstad is de huurprijs flink omhoog gegaan. Dat blijkt volgens nu.nl uit cijfers van Pararius, een onlineplatform voor huuraanbod in Nederland.
Lees het oorspronkelijke artikel.
08 mei Lees meer...

28 maart 2018

Veel makelaars werken mee aan discriminatie bij woningverhuur

Een vrouw wordt om haar Marokkaanse afkomst een huis geweigerd. Een incident of een structureel probleem? Omdat cijfers ontbreken, deed De Groene onderzoek: hebben ‘Rachid’ en ‘Jaap’ dezelfde kansen op een woning? De krant ontdekt dat mensen van Nederlandse komaf meer kans hebben bij het vinden van een huis.
Lees het oorspronkelijke artikel.
28 maart Lees meer...

17 maart 2018

Woonbond voorziet betalingsproblemen door wegvallen huursubsidie recreatiewoningen

Vanaf 1 april kunnen huurders van een recreatiewoning geen huurtoeslag meer krijgen. De Woonbond wijst er ook op dat huren van zo’n woning voor veel huurders een noodgedwongen keuze kan zijn. Vaak ‘kiezen’ huurders hiervoor omdat er geen andere plekken zijn waar ze terecht kunnen. Zij voorziet dathuurders in problemen komen.
Lees het oorspronkelijke artikel.
17 maart Lees meer...

Koopwoningaanbod in Amsterdam wordt steeds vaker omgezet naar huur

De rol van beleggers op de Amsterdamse huizenmarkt is de afgelopen jaren enorm toegenomen. Ze vergroten hiermee de kans op een huizenbubbel. Dat blijkt volgens Het Parool uit onderzoek van de Universiteit van Amsterdam en de Katholieke Universiteit Leuven, in opdracht van de SP. In 2016 viel 13 procent van de gekochte huizen in Amsterdam in handen van beleggers die vervolgens overgingen tot verhuur van de woning, het zogenoemde buy-to-let. Zes jaar eerder was dat nog zeven procent; bijna een verdubbeling in zes jaar tijd.
Lees het oorspronkelijke artikel.


17 maart Lees meer...

Linkse partijen willen behoud sociale huurwoningvoorrraad bij wet regelen

GroenLinks, SP en PvdA willen een verbod op het verder inkrimpen van de socialehuurwoningvoorraad. De steden in Nederland moeten zo toegankelijk blijven voor mensen met lagere inkomens. De drie linkse partijen dienen een initiatiefwetsvoorstel in dat gemeenten en woningcorporaties dwingt om het aantal sociale huurwoningen met een huur van hoogstens 710 euro 'ten minste op peil te houden'. Dat schrijft De Volkskrant.
Lees het oorspronkelijke artikel.


17 maart Lees meer...

14 maart 2018

Corporaties willen dat gemeenten voor betaalbare bouwlocaties zorgen

Gemeenten in de Zuidoost-Brabant moeten voldoende bouwgrond tegen redelijke grondprijzen ter beschikking stellen voor sociale huurwoningen. Ook in wijken met alleen koopwoningen moet plaats zijn voor sociale woningbouw door de corporaties. Dat zijn volgens het Eindhovens Dagblad twee punten uit een manifest dat alle 13 woningbouwcorporaties uit de regio aan de gemeenteraden aanbieden.
Lees het oorspronkelijke artikel.
14 maart Lees meer...

Ollongren stimuleert aanbod middenhuur

Minister Ollongren (Binnenlandse Zaken) neemt veel aanbevelingen over van de Samenwerkingstafel middenhuur van Rob van Gijzel. Dankzij een nieuw platform marktverkenning, een eenvoudiger markttoets voor corporaties en het uitbreiden van de gemeentelijke mogelijkheden om woningen aan specifieke bevolkingsgroepen toe te wijzen, moet het aanbod aan middenhuur op korte termijn worden vergroot. Dat schrijft Binnenlands Bestuur.
Lees het oorspronkelijke artikel.


14 maart Lees meer...

1 maart 2018

De Woonbond berekent torenhoge winsten voor de woningcorporaties

Woningcorporaties maken gemiddeld 23% winst op de verhuur van woningen. Dat schrijft de Woonbond op haar website. De winst per huurwoning is daarmee zelfs hoger dan voor de invoering van de verhuurdersheffing in 2012. In de een toelichting op de cijfers geeft de Woonbond aan dat bij de berekening winst of verlies bij nieuwbouwprojecten of door waardeverandering buiten beschouwing zijn gelaten. Omdat woningcorporaties de vervanging en nieuwbouw van woningen uit hun winsten betalen (corporaties reserveren hier niet voor) geeft dit een vertekend beeld. Verder maakt het artikel niet duidelijk of ook andere lasten buiten beschouwing zijn gelaten.
Lees het oorspronkelijke artikel.
01 maart Lees meer...

Huren in Amsterdam wordt snel duurder

Huren wordt in Amsterdam in rap tempo duurder. Daardoor is de voorraad betaalbare huurwoningen (met een huur tot € 635) tussen 2011 en 2017 met bijna een kwart gedaald van 58% naar 45%. De gemiddelde huur steeg met ruim 35% naar € 631,-. Dat blijkt volgens De Woonbond uit het onderzoek Wonen in Amsterdam (WiA) dat in 2017 voor de twaalfde keer werd gehouden.
Lees het oorspronkelijke artikel.


01 maart Lees meer...

Klik hier voor een gratis update van het Woonnieuws in uw mailbox.


Foto:

Woonnieuws.nl selecteert het nieuws over de Nederlandse woningmarkt.
Een gratis service voor (bestaande en toekomstige) relaties van Honk. Honk ontwikkelt wonen.
© 2017 - - Honk