Nieuws over 'Huren'

16 januari 2018

Amsterdamse woningverhuurders hebben niet veel zin in een hoorzitting

In Amsterdam is gedoe ontstaan over een hoorzitting die de gemeenteraad houdt over de overspannen woningmarkt in Amsterdam. Het lukte de raad niet om particuliere woningverhuurders te spreken tijdens de hoorzitting. Onder meer prins Bernhard meldde zich af en ook de belangenorganisatie Vastgoed Belang zag aanvankelijk niets in het debat. Na publieke druk komt ze alsnog opdagen, zo meldt het Parool.
Lees het oorspronkelijke artikel.


16 januari Lees meer...

10 januari 2018

Niet de Woonbond maar huurders zelf moeten ten strijde tegen de 'gluurverhoging'

De rechtbank in Den Haag heeft de inkomensafhankelijke huurverhoging niet verboden. De Woonbond, belangenvereniging van huurders, had hierover een zaak tegen de Staat en verhuurdersorganisaties aangespannen Op basis van een eerdere uitspraak van de Raad van State wilde de Woonbond bij de rechter een compensatieregeling voor alle huurders afdwingen. De Woonbond is in die collectieve vordering echter niet ontvankelijk verklaard, omdat getroffen huurders volgens de rechtbank zelf individueel naar de bestuursrechter hadden kunnen stappen. 
Lees het oorspronkelijke artikel.
10 januari Lees meer...

29 december 2017

Rutte III schuift richting een eigendomsneutrale woningmarkt

Economen en woningmarktexperts pleiten al jaren voor een meer eigendomsneutrale woningmarkt. De overheid belemmert de marktwerking door de vele subsidies en aftrekmogelijkheden voor woningeigenaren. De website Vastgoed Actueel houdt het regeerakkoord van Rutte-III tegen het licht: komt een nieuw woningmarktbeleid dichterbij?
Lees het oorspronkelijke artikel.
29 december Lees meer...

21 december 2017

Huurtoeslag fors lager in de komende jaren

Huurders met bijstand lopen de komende jaren tot honderd euro huurtoeslag mis. Door de wet te veranderen zet het kabinet een rem op de stijging van de toeslag. Uit berekeningen van de Woonbond, op verzoek van het AD, blijkt dat huurders hierdoor op jaarbasis bijna honderd euro mislopen. Dat begint met gemiddeld 24 euro in 2019 en loopt op tot zo’n 94 euro op jaarbasis in 2022.
Lees het oorspronkelijke artikel.


21 december Lees meer...

5 december 2017

Institutionele beleggers schonen hun woningportefeuilles op

Beleggers zetten op de valreep van 2017 nog honderden miljoenen aan huurwoningen in de verkoop. Afgelopen vrijdag stootte de Duitse belegger Patrizia voor €200 mln woningen uit de oude Vestia-portefeuille af. De deal vormt volgens het FD de aftrap van een reeks grote transacties die de komende weken zo'n €700 tot €800 mln moeten opbrengen. De investeerders maken vooral gebruik van het momentum in de markt om hun portefeuille op te schonen. [Registratie]
Lees het oorspronkelijke artikel.
05 december Lees meer...

Bewoners van recreatieparken zijn bezorgd over het wegvallen van huurtoeslag

Door een wetswijziging in 2016 ontvangen bewoners van recreatieparken geen huurtoeslag meer. Dit besluit was vooral bedoeld om permanente bewoning van vakantiewoningen tegen te gaan.  Het Brabants Dagblad bezoekt woonresort Molenheide in Schijndel, waar bewoners zich grote zorgen maken: ,,Zonder huursubsidie kom ik letterlijk op straat te staan".
Lees het oorspronkelijke artikel.


05 december Lees meer...

3 december 2017

Amvest en Woonzorg Nederland boden samen op de woningportefeuille van Patrizia

Woonzorg Nederland en Amvest kopen een deel van de portefeuille van Patrizia. Het gaat om 1.728 woningen verspreid over 61 complexen van Patrizia. De investering bedraagt 200 miljoen euro. Het is volgens Vastgoedmarkt voor het eerst dat een belegger en een corporatie samenwerken bij het verwerven van een portefeuille van dergelijke omvang. De woningen liggen verspreid over 30 gemeenten in Nederland.
Lees het oorspronkelijke artikel.


03 december Lees meer...

30 november 2017

Aedes kaart onduidelijkheid Aw aan over tijdelijke huurkorting

Woningcorporaties zijn in verwarring nu de Autoriteit woningcorporaties (Aw) alsnog toestond dat woningcorporatie Zeeuwland haar huurders een eenmalige huurkorting van 170 euro geeft. Dat meldt Aedes. De aurtoriteit benadrukte wel dat dit een uitzondering is: woningcorporaties mogen hun huurders geen tijdelijke huurkorting geven. Aedes vindt dat tijdelijke huurkortingen ook in de toekomst mogelijk moeten blijven. Zeker in situaties waar het inkomen van huurders is gedaald en bij jongeren onder de 23 jaar, voor wie de huurtoeslag ontoereikend is, hanteren corporaties al enige jaren vormen van huurkorting of huurgewenning.
Lees het oorspronkelijke artikel.
30 november Lees meer...

17 november 2017

Makelaars overtreden de privacywet met verzamelen inkomensgegevens

Verscheidene makelaars overtreden de wet door al voor de bezichtigingen van huurhuizen een overzicht met privacygevoelige informatie te eisen van geïnteresseerden. Volgens de Autoriteit Persoonsgegevens mogen makelaars en bemiddelaars eisen over inkomen en schulden niet eisen van mensen die zich aanmelden voor het bekijken van huurhuizen.
Lees het oorspronkelijke artikel.


17 november Lees meer...

CPB ontdekt: 'Huur bij corporaties ligt vaak onder de markthuur'

Woningcorporaties brengen minder huur in rekening dan ze zouden kunnen vragen. Die ontdekking heeft het Centraal Planbureau volgens de NOS gedaan. Woningen die geschikt zijn voor middeninkomens worden daardoor bewoond door mensen met een laag inkomen. Volgens het CPB zouden woningen die (opnieuw) in verhuur gaan betere ingeschaald moeten worden en moeten meer kleinere en goedkopere woningen worden gebouwd.
Lees het oorspronkelijke artikel.






17 november Lees meer...

6 november 2017

Samenvoegen wachtlijsten sociale huur is geen wondermiddel

De vier grote steden (Amsterdam, Den Haag, Rotterdam, Utrecht) onderzoeken of het mogelijk is om de wachtlijsten voor sociale huurwoningen samen te voegen. Een Amsterdamse aspirant-huurder zou dan bijvoorbeeld zijn of haar verzamelde punten voor een sociale huurwoning ‘meenemen’ naar Utrecht, Rotterdam of Den Haag. Binnenlands Bestuur informeert bij enkele partijen hoe zij tegen dit voornemen aankijken. Het plan wordt door deskundigen met optimisme begroet maar is zeker geen panacee. 


06 november Lees meer...

31 oktober 2017

Zo wordt de huurprijs van een woning extra hoog

Om een huurprijs te bepalen wordt een puntensysteem gebruikt. De puntentelling is een systeem in Nederland om de waarde van een huurwoning te bepalen. Komt de waarde boven de liberalisatiegrens van €712,- uit dan valt de woning in de vrije sector. Interessant voor beleggers, want in de vrije sector mogen zij zelf hun huurprijs bepalen. Esther Dekker van Max Property Group geeft op Vastgoedjournaal een aantal tips om de huurprijs te verhogen.
Lees het oorspronkelijke artikel.
31 oktober Lees meer...

22 oktober 2017

Deel huurwoningen Utrechts bouwproject alleen voor verpleger en leraar

Aan de Jaarbeursboulevard in Utrecht komen huurwoningen die alleen beschikbaar zijn voor mensen die een bijdrage leveren aan de samenleving, zoals leraren, verpleegkundigen en agenten. Met dit nieuwe uit Engeland overgewaaide concept, Key Worker Housing geheten, proberen ontwikkelaar en verhuurder de huurders tegemoet te komen die niet in aanmerking komen voor een sociale huurwoning en te weinig verdienen om een huis te kopen. De gemeente Utrecht juicht het initiatief toe, schrijft het AD.
Lees het oorspronkelijke artikel.


22 oktober Lees meer...

18 oktober 2017

Weinig banken stemmen in met woningverhuur via Airbnb

Huiseigenaren die hun woning verhuren, bijvoorbeeld via Airbnb, moeten er rekening mee houden dat (tijdelijk) verhuren niet zonder meer is toegestaan door de geldverstrekker. Uit onderzoek van MoneyView blijkt dat bij pakweg 80% van de hypotheken verhuur aan toeristen expliciet is verboden. Ook andere vormen van verhuur vallen bij geldverstrekkers niet in goede aarde, meldt de website Vastgoed Actueel.
Lees het oorspronkelijke artikel.
18 oktober Lees meer...

17 oktober 2017

Huurders vragen het faillissement van bemiddelaar Nederwoon aan

Een groep van 56 huurders stapt naar de rechter om het faillissement van Nederwoon Verhuurmakelaars in Arnhem aan te vragen. Zij hebben allemaal via Nederwoon een huurwoning gehuurd en hebben daar een vergoeding voor betaald, terwijl Nederwoon dit niet in rekening had mogen brengen. Die vergoeding loopt uiteen van 500 tot soms wel 1.000 euro per persoon. Met de aanvraag van het faillissement hopen ze dit geld terug te krijgen, meldt De Woonbond.
Lees het oorspronkelijke artikel.
17 oktober Lees meer...

4 oktober 2017

Rijke ouders strijken honderden euro's op door truc met huurtoeslag

Rijke ouders kunnen door een handige truc elke maand honderden euro's huurtoeslag opstrijken voor hun kind. Dat meldt RTL Nieuws. Het werkt zo: ouders kopen een woning en verhuren die aan hun kind. Dat kind kan vervolgens huurtoeslag aanvragen. De ouders mogen zelf bepalen hoeveel huur ze vragen en kunnen er zo dus voor zorgen dat hun kind recht heeft op huurtoeslag.
Lees het oorspronkelijke artikel.
04 oktober Lees meer...

23 september 2017

Woningbeleggers kunnen hun geld niet kwijt

Honderden miljoenen die zijn gereserveerd voor middeldure huurwoningen worden niet geïnvesteerd, zo meldt het economisch bureau Stec Groep. Zestig procent van de beleggers op de Nederlandse huurwoningmarkt verwacht hun investeringsdoel voor 2017 niet te halen. In totaal hebben beleggers dit jaar ruim 5 miljard euro hiervoor klaar liggen en in de periode 2018-2020 nog eens 16,6 miljard euro. Gebrekkige samenwerking met gemeenten speelt in de optiek van beleggers een belangrijke rol bij het uitblijven van investeringen in middenhuurwoningen. De meldt website NUL20.
Lees het oorspronkelijke artikel.
23 september Lees meer...

18 september 2017

’Helft sociale huurders kan meer betalen’

Bijna de helft van de mensen met een sociale huurwoning betaalt te weinig huur, in verhouding tot hun inkomen en de waarde van de woning. Dat blijkt volgens De Telegraaf uit een onderzoek van Deloitte. Het adviesbureau vergeleek de huidige huren, de marktwaarde en het inkomen bij sociale huurwoningen.
Lees het oorspronkelijke artikel.
18 september Lees meer...

31 augustus 2017

ING: Inkomensafhankelijke huurverhoging heeft weinig effect

De inkomensafhankelijke huurverhogingen hebben weinig effect gehad op de doorstroming in sociale huurwoningen. Het overgrote deel van de huurders zegt zelf dat de huurverhogingen geen invloed hebben gehad op hun verhuisgedrag. Dit stelt de ING bank volgens Aedes op basis van onderzoek dat in opdracht van de bank uitgevoerd werd."
Lees het oorspronkelijke artikel.


31 augustus Lees meer...

22 augustus 2017

‘Plannen gemeente Utrecht gaan niet tot méér huurwoningen leiden’

Het Utrechtse college van B&W wil nieuwbouw in een deel van de vrije sector tussen €711 en €950 strikt gaan reguleren. De website Vastgoedmarkt meldt dat IVBN, Vereniging van Institutionele Beleggers in Vastgoed, denkt dat dit niet tot méér middenhuurwoningen gaat leiden. De vereniging roept op om in overleg te gaan met de belangrijkste woninginvesteerders in de stad in het vrije marktsegment.
Lees het oorspronkelijke artikel.
22 augustus Lees meer...

Klik hier voor een gratis update van het Woonnieuws in uw mailbox.


Foto:

Woonnieuws.nl selecteert het nieuws over de Nederlandse woningmarkt.
Een gratis service voor (bestaande en toekomstige) relaties van Honk. Honk ontwikkelt wonen.
© 2017 - - Honk