Nieuws over 'Duurzaam'

13 november 2018

Diederik Samsom ziet veel innovatie in de bouwCobouw interviewt Diederik Samson, die de klimaattafel voor de bouwsector voorzit. Samsom geeft aan teleurgesteld te zijn dat zijn eerste voorstellen niet omarmd zijn door het kabinet, maar hij past de plannen aan en komt met nieuwe oplossingen. Samsom verwacht veel van de bouwsector: 'Ik weet niet of hier de wens de vader van de gedachte is, maar ik zie veel gebeuren aan innovaties. Ik verwacht meer integratie tussen bouwers en installateurs. Ook richting leveranciers verwacht ik veel meer integratie.”
Lees het oorspronkelijke artikel.
13 november Lees meer...

10 november 2018

Pilot voor één woning van het gas af kost 80.000,- euroEen woning uit 1925 van het gas af halen; makkelijk is het niet. Daar kwam de Leidse Woningstichting Ons Doel in achter. De corporatie heeft een woning uit 1925 in de Tuinstadwijk in volledig gasloos gerenoveerd. De pilot hangt samen met de landelijke opgave die Leiden heeft om de woningvoorraad uiterlijk in 2050 CO2 neutraal te krijgen. In totaal kostte het de woningcorporatie ongeveer 80.000 euro om een oude woning toekomstbestendig te krijgen. En dat is teveel, zegt directeur Klap tegen radiozender unity.nu.
Lees het oorspronkelijke artikel.
10 november Lees meer...

3 november 2018

Nederland gaat van het gas af, maar veel keukenkopers kiezen nog een gasfornuisNederlanders die een nieuwe keuken kopen, moeten voor inductie kiezen in plaats van voor het vertrouwde gasfornuis. Milieu Centraal, elektronicazaken en keukenboeren starten deze maand een grote campagne in 1.800 winkels. Dat meldt het AD. Volgens de initiatiefnemers is dat nodig: terwijl Nederland komende decennia van het gas af moet, zeggen ruim 4 op de 10 ondervraagden (42 procent) bij een nieuwe keuken een gaskookplaat te kiezen.
03 november Lees meer...

De netwerkbeheerder: onbestaanbaar dat er nog nieuwe woningen op gas aangesloten worden

Netbeheerder Stedin vindt dat projectontwikkelaars en bouwers geen huizen meer met aardgas moeten opleveren. Per 1 juli hoeven nieuwe huizen geen aardgasaansluiting te hebben. Toch worden er nog duizenden huizen gebouwd met zo'n aansluiting. Stedin, een van de grotere netbeheerders van Nederland, vindt dat onbestaanbaar. Het is niet uit te leggen dat er miljoenen geïnvesteerd worden om bestaande woningen van het aardgas af te krijgen, terwijl er tegelijkertijd nog woningen met een gasaansluiting worden bijgebouwd", zegt David Peters van Stedin.
Lees het oorspronkelijke artikel.
03 november Lees meer...

21 oktober 2018

Woningcorporaties mogen geen energiesubsidie aanvragen

Woningcorporaties mogen volgens Solar Magazine geen SDE+-subsidie aanvragen. Dit is een subsidie voor duurzame energie. De productie en levering van elektriciteit aan derden valt buiten het toegelaten werkterrein van corporaties. Om die reden zijn de activiteiten volgens de Autoriteit Woningcorporaties verboden. Het nieuws komt aan het licht doordat woningcorporatie Dunavie door de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland aangesproken is op een verkregen SDE+-subsidie.
Lees het oorspronkelijke artikel.


21 oktober Lees meer...

14 oktober 2018

De overheid reserveert 22,5 miljoen voor investering in de circulaire economie

Het kabinet trekt in 2019 22,5 miljoen euro extra uit voor duurzame en circulaire initiatieven. In de beschrijving van de bestemmingen van het geld neemt de bouw geen belangrijke rol in. Wel kan de recycling van asfalt, beton en staal rekenen op 5 miljoen euro, blijkt uit de aankondiging op de website van de overheid.
Lees het oorspronkelijke artikel.14 oktober Lees meer...

11 oktober 2018

Winsemius verwacht aan de klimaattafels geen doorbraken

Mogen we werkelijk verwachten dat dezelfde organisaties, en veelal dezelfde mensen, die elkaar al tien jaar in een houdgreep hebben aan de vergadertafels, nu ineens doorbraken gaan maken? De combinatie van vastgeroeste raamwerken en kolomdenken kan bijna niet tot de beste oplossingen leiden. "Je kunt in dit land niet eindeloos doorgroeien,er zal gekozen moeten worden voor kwaliteit "
Lees het oorspronkelijke artikel.


11 oktober Lees meer...

5 oktober 2018

Steeds meer warmtepompen in Nederland

"Warmtepompen zijn in Nederland bezig aan een opmars. Vorig jaar werden 80.000 pompen die warmte uit de buitenlucht voor duurzame verwarming van gebouwen benutten geïnstalleerd. Dat zijn er tienduizend meer dan een jaar eerder, zo meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS).
Lees het oorspronkelijke artikel.
05 oktober Lees meer...

Het kabinet wil geen forse gasprijsverhoging in het Klimaatakkoord

Bronnen in Den Haag melden dat 'de twintig cent van Samsom' – het voorstel van klimaatonderhandelaar Diederik Samsom om de gasbelasting de komende jaren met 20 cent per kubieke meter (75 procent) te verhogen – van tafel gaat. Dat schrijft het AD. De belastingverhoging raakt burgers te hard, zeker wanneer zij niet de mogelijkheid hebben om op korte termijn van het gas af te gaan. Door de gasbelasting flink te verhogen, zouden particulieren en bedrijven financieel gedwongen worden om de traditionele, gasgestookte cv-ketel snel vaarwel te zeggen. In ruil wilde Samsom de elektriciteitsbelasting flink verlagen en de laagste inkomens tegemoet komen. Het kabinet gaat de belasting op gas wél verder verhogen, maar niet in het tempo dat Samsom voorstelt.
Lees het oorspronkelijke artikel.
05 oktober Lees meer...

4 oktober 2018

Corporaties dreigen met hogere huren

De woningcorporaties dreigen met het verhogen van de huren als het kabinet een belastingmaatregel niet van tafel neemt of niet volledig compenseert. "Het kabinet zegt dat het wil bijbouwen en verduurzamen, maar doet tegelijk een greep in de portemonnee van de huurder," zegt woordvoerder Marnix Norder van de koepel van woningcorporaties Aedes volgens de NOS.
Lees het oorspronkelijke artikel.


04 oktober Lees meer...

3 oktober 2018

Lagere inkomens worden extra geraakt door een hogere energiebelasting

Lagere inkomens worden extra getroffen door de verhoging van de energiebelasting. De koopkrachtontwikkeling die het kabinet op Prinsjesdag presenteerde geeft een vertekend beeld. Dat blijkt volgens het AD uit een toelichting van het Centraal Planbureau (CPB). Oorzaak is de verhoging van de energiebelasting, die er bij lagere inkomens verhoudingsgewijs zwaarder inhakt. Dat komt doordat zij een groter deel van hun inkomen kwijt zijn aan energie, ook al verbruiken zij gemiddeld minder gas en elektriciteit dan beter gefortuneerden.
Lees het oorspronkelijke artikel.


03 oktober Lees meer...

Waarborgfonds: corporaties kunnen de energieambities niet verantwoord financieren

Volgens het Waarborgfonds Sociale Woningbouw heeft de corporatiesector geen geld om haar sociale huurwoningen in 2030 naar gemiddeld energielabel A te brengen. De financiële risico's nemen onaanvaardbaar toe en er is ook geen ruimte meer voor nieuwbouw bovenop de bestaande bouwplannen. Dat schrijft het waarborgfonds op haar website. Het fonds zorgt voor onderlinge garantstelling door de woningcorporaties en stelt vanuit die rol eisen aan de financiële positie van corporaties. Ze wijst er op dat de kans op verliezen binnen het waarborgstelsel groeit.
Lees het oorspronkelijke artikel.


03 oktober Lees meer...

28 september 2018

Balansventilatie populairder door gasloos bouwen

Uit een analyse van trendwatcher Bouwtrend blijkt een sterke groei in de toepassing van balansventilatie Het aandeel mechanische ventilatie en balansventilatie ligt nu vrijwel gelijk. In 2017 was 60 procent nog voorzien van een mechanisch ventilatiesysteem ten opzichte van 40 procent balansventilatie. Dat schrijft het vakblad Warmtepompen. De toename komt volgens het blad doordat gasloos gebouwd moet worden.
Lees het oorspronkelijke artikel.


28 september Lees meer...

24 september 2018

CDA waarschuwt voor gebrek aan draagvlak voor energietaks

Als het aan Sybrand Buma ligt komt er een alternatief voor de steeds hoger wordende energierekening. Dat zegt de CDA-leider in WNL op Zondag. Buma vindt dat het verminderen van CO2-uitstoot onomstreden is. Maar als er niet genoeg draagvlak is voor de huidige klimaatplannen, vreest de CDA’er voor ‘een Pim Fortuyn-achtige revolte’.
Lees het oorspronkelijke artikel.


24 september Lees meer...

17 september 2018

Keurders willen verplichte keuring voor zonnepanelen

Er moet een wettelijke APK-keuring voor zonnepaneelinstallaties om de brandveiligheid van dat soort systemen beter te garanderen. Daarvoor pleiten brand- en elektrotechnische experts nu blijkt dat het aantal zonnepaneelbranden in 2018 sterk is toegenomen. Dit jaar waren er 21 branden met zonnepanelen, waarvan 12 woningbranden.
Lees het oorspronkelijke artikel.
17 september Lees meer...

11 september 2018

Huurders krijgen zonnestroom cadeau van Amvest

Amvest start nog dit najaar met het plaatsen van zonnepanelen op 2.600 eengezinswoningen uit haar woningportefeuilles. Dat meldt website ivvd.nl. Amvest vraagt geen huurverhoging en laat het voordeel aan de huurder toekomen. “Zo krijg je het sneller voor elkaar en het past in onze visie: investeringen in duurzaamheid betalen zich op termijn terug in de waarde van het vastgoed."
Lees het oorspronkelijke artikel.


11 september Lees meer...

9 september 2018

Kostenstijging gasloos bouwen zorgt voor vertraging

Grote problemen zijn er twee maanden na de invoering van het aardgasverbod nog niet gesignaleerd, maar bouwers en ontwikkelaars vrezen wel dat die er gaan komen. Vooral de kostenstijgingen die met de overgang naar gasloos gepaard gaan, zitten bedrijven dwars, merkt Cobouw bij een rondgang langs de bedrijven.
Lees het oorspronkelijke artikel.


09 september Lees meer...

8 september 2018

Bezuiniging op energieteruglevering een jaar uitgesteld

Minister Wiebes van economische zaken krijgt de nieuwe teugleversubsidie - die in de plaats zou moeten komen voor de salderingsregeling voor duurzame energie - niet op tijd klaar. Dat bleek bij behandeling van het onderwerp in de Tweede kamer. Als gevolg blijft de salderingsregeling nog een jaar langer gehandhaafd. De regeling loopt dan tot in 2021.
Lees het oorspronkelijke artikel.


08 september Lees meer...

Hoelang is de levensduur van een huis?

Hoelang gaat een Nederlandse woning eigenlijk mee? Business Insider belde met enkele experts en daaruit blijkt dat we eigenlijk geen flauw idee hebben van de levensduur van een huis. Duidelijk wordt wel dat de technische levensduur vele eeuwen kan zijn. Onderhoud, functionaliteit en marktwaarde bepalen vervolgens de levensduur.
Lees het oorspronkelijke artikel.
08 september Lees meer...

6 september 2018

Eigen Huis:'Energebesparing helpt nauwelijks tegen stijgende energiebelasting'

De belastingen op een gemiddelde gas- en elektriciteitsrekening van een eigen woning schieten volgend jaar met maar liefst 25 % omhoog. Huiseigenaren gaan daardoor in 2019 ruim € 150 meer aan energiebelasting betalen. Dat heeft Vereniging Eigen Huis berekend op basis van nu bekende informatie over de plannen voor 2019. Mensen die wel maatregelen nemen om hun energieverbruik volgend jaar te verminderen hebben daar maar weinig voordeel van. Als zij erin slagen om hun gas- en elektriciteitsverbruik met 5 % te verminderen, waar de overheid in prognoses van uitgaat, is hun belastingvoordeel nog geen € 5.
Lees het oorspronkelijke artikel.


06 september Lees meer...

Klik hier voor een gratis update van het Woonnieuws in uw mailbox.


Foto:

Woonnieuws.nl selecteert het nieuws over de Nederlandse woningmarkt.
Een gratis service voor (bestaande en toekomstige) relaties van Honk. Honk ontwikkelt wonen.
© 2017 - - Honk