Nieuws over 'Duurzaam'

24 september 2018

CDA waarschuwt voor gebrek aan draagvlak voor energietaks

Als het aan Sybrand Buma ligt komt er een alternatief voor de steeds hoger wordende energierekening. Dat zegt de CDA-leider in WNL op Zondag. Buma vindt dat het verminderen van CO2-uitstoot onomstreden is. Maar als er niet genoeg draagvlak is voor de huidige klimaatplannen, vreest de CDA’er voor ‘een Pim Fortuyn-achtige revolte’.
Lees het oorspronkelijke artikel.
24 september Lees meer...

17 september 2018

Keurders willen verplichte keuring voor zonnepanelen

Er moet een wettelijke APK-keuring voor zonnepaneelinstallaties om de brandveiligheid van dat soort systemen beter te garanderen. Daarvoor pleiten brand- en elektrotechnische experts nu blijkt dat het aantal zonnepaneelbranden in 2018 sterk is toegenomen. Dit jaar waren er 21 branden met zonnepanelen, waarvan 12 woningbranden.
Lees het oorspronkelijke artikel.
17 september Lees meer...

11 september 2018

Huurders krijgen zonnestroom cadeau van Amvest

Amvest start nog dit najaar met het plaatsen van zonnepanelen op 2.600 eengezinswoningen uit haar woningportefeuilles. Dat meldt website ivvd.nl. Amvest vraagt geen huurverhoging en laat het voordeel aan de huurder toekomen. “Zo krijg je het sneller voor elkaar en het past in onze visie: investeringen in duurzaamheid betalen zich op termijn terug in de waarde van het vastgoed."
Lees het oorspronkelijke artikel.


11 september Lees meer...

9 september 2018

Kostenstijging gasloos bouwen zorgt voor vertraging

Grote problemen zijn er twee maanden na de invoering van het aardgasverbod nog niet gesignaleerd, maar bouwers en ontwikkelaars vrezen wel dat die er gaan komen. Vooral de kostenstijgingen die met de overgang naar gasloos gepaard gaan, zitten bedrijven dwars, merkt Cobouw bij een rondgang langs de bedrijven.
Lees het oorspronkelijke artikel.


09 september Lees meer...

8 september 2018

Bezuiniging op energieteruglevering een jaar uitgesteld

Minister Wiebes van economische zaken krijgt de nieuwe teugleversubsidie - die in de plaats zou moeten komen voor de salderingsregeling voor duurzame energie - niet op tijd klaar. Dat bleek bij behandeling van het onderwerp in de Tweede kamer. Als gevolg blijft de salderingsregeling nog een jaar langer gehandhaafd. De regeling loopt dan tot in 2021.
Lees het oorspronkelijke artikel.


08 september Lees meer...

Hoelang is de levensduur van een huis?

Hoelang gaat een Nederlandse woning eigenlijk mee? Business Insider belde met enkele experts en daaruit blijkt dat we eigenlijk geen flauw idee hebben van de levensduur van een huis. Duidelijk wordt wel dat de technische levensduur vele eeuwen kan zijn. Onderhoud, functionaliteit en marktwaarde bepalen vervolgens de levensduur.
Lees het oorspronkelijke artikel.
08 september Lees meer...

6 september 2018

Eigen Huis:'Energebesparing helpt nauwelijks tegen stijgende energiebelasting'

De belastingen op een gemiddelde gas- en elektriciteitsrekening van een eigen woning schieten volgend jaar met maar liefst 25 % omhoog. Huiseigenaren gaan daardoor in 2019 ruim € 150 meer aan energiebelasting betalen. Dat heeft Vereniging Eigen Huis berekend op basis van nu bekende informatie over de plannen voor 2019. Mensen die wel maatregelen nemen om hun energieverbruik volgend jaar te verminderen hebben daar maar weinig voordeel van. Als zij erin slagen om hun gas- en elektriciteitsverbruik met 5 % te verminderen, waar de overheid in prognoses van uitgaat, is hun belastingvoordeel nog geen € 5.
Lees het oorspronkelijke artikel.


06 september Lees meer...

5 september 2018

'Sociale huurders betalen belasting, kopers krijgen geld toe'

Volgens RTL Nieuws wil het kabinet op Prinsjesdag structureel 100 miljoen euro beschikbaar stellen voor investeringen in verduurzaming. Volgens voorzitter Norder van Aedes is dit goed nieuws, maar blijft niettemin de druk op corporaties te hoog. "Hetzelfde kabinet legt woningcorporaties ruim een miljard euro aan belasting op. Onze huurders betalen dus belasting, terwijl kopers geld toe krijgen. Dat kan niet zo doorgaan.’"
Lees het oorspronkelijke artikel.


05 september Lees meer...

Kabinet trekt nog eens 100 miljoen uit voor verduurzaming huurwoningen

De vier coalitiepartijen hebben afgesproken om jaarlijks 100 miljoen euro extra te stoppen in de verduurzaming van sociale huurwoningen. Ingewijden bevestigen berichtgeving van RTL Nieuws. De investering wordt op Prinsjesdag bekendgemaakt. Dat bedrag komt bovenop de 100 miljoen die VVD, CDA, D66 en ChristenUnie in het regeerakkoord hebben afgesproken voor energiebesparing door woningcorporaties. Die gaven in mei dit jaar aan in totaal 108 miljard euro nodig te hebben.
Lees het oorspronkelijke artikel.


05 september Lees meer...

Rechter: 'Zonnepanelen tellen mee in WOZ-waarde'

"Een inwoner van Emmen heeft van de rechter ongelijk gekregen in een geschil over zijn WOZ-waarde. Voor de twintig zonnepanelen op zijn woning nam de gemeente een bedrag van 3.000 euro mee in de waardebepaling. De eigenaar was het daar niet mee eens, de zonnepanelen kunnen volgens hem eenvoudig weer verwijderd worden. De rechter stelde hem in het ongelijk, meldt am:web.
Lees het oorspronkelijke artikel.


05 september Lees meer...

29 augustus 2018

Triodos bouwt een kantoor met hout als basismateriaal

Aannemer J.P. van Eesteren is gestart met de bouw van de stabiliserende kern voor het nieuwe kantoor van Triodos Bank in Driebergen. De kern van het gebouw, dat is ontworpen door RAU, bestaat volledig uit hout en is volgens J.P. van Eesteren de waarschijnlijk grootste houten gebouwkern in Nederland. Het gebouw van RAU is ontworpen om zo veel mogelijk hergebruikt te worden als het ooit haar functie verliest.
Lees het oorspronkelijke artikel.


29 augustus Lees meer...

22 augustus 2018

'Regels belemmeren kostenbeperking bij verduurzamen in de corporatiesector'

Fred Braaksma is directeur bij de Zaanderwijk Groep. In een bijdrage op LinkedIn schetst hij voorbeelden van hoe regelgeving de vernieuwing in de bouw in de weg zit. Zo is een dak dat het water keert met zonnepanelen in plaats van pannendaken voor woningcorporaties niet interessant, omdat de kosten dan niet in de servicekosten kunnen worden doorbelast. Daarvoor moeten de zonnepanelen 'roerende zaken' zijn. Ook de regelgeving rondom de EPV maakt drijft de investeringen flink op. .
Lees het oorspronkelijke artikel.


22 augustus Lees meer...

16 juli 2018

Een gasloze nieuwbouwwoning kost de koper een tientje per maand extra

Hoewel een gasaansluiting niet meer mag in nieuwbouwwoningen, zullen kopers van nieuwbouwwoningen waarschijnijk het komend half jaar nog gewoon met een gasaansluiting opgezadeld worden. Projectontwikkelaars vroegen en masse nog voor 1 juli een omgevingsvergunning aan om de verplichting te omzeilen. Geholpen door de overspannen woningmarkt lukt het ze waarschijnlijk nog wel om hun koopwaar te slijten. Maar wat kost het nu eigenlijk extra om een woning van het gas af te halen? Energieadviseur Lars Boelen zette het in maart van dit jaar al helder op een rijtje. Wat kost een nieuwbouw projectwoning zonder gasaansluiting?
Lees het oorspronkelijke artikel.


16 juli Lees meer...

13 juli 2018

Waarom je een gasketel niet zomaar kunt vervangen door een warmtepomp

Het kabinet heeft besloten dat we van het gas af moeten, met de warmtepomp als alternatief. Iedereen met een eigen woning zal zelf voor de overstap moeten zorgen, want de gaskraan gaat dicht.  Maar is het wel reĆ«el om te verwachten dat vier miljoen particuliere woningen worden omgezet naar een warmtepomp? Volgens Rob Goossens niet. Hij beschrijft in een bijdrage op LinkedIn vijf misverstanden die hij ziet over de warmtepomp.
Lees het oorspronkelijke artikel.


13 juli Lees meer...

12 juli 2018

Een nieuwbouwwoning op gas ziet de koper als een gebrek

Diverse lobby-organisaties in het vastgoed hebben het akkoord Nieuwbouw Aardgasvrij getekend. Zij verklaren daarmee hun best te gaan doen om nieuwe woningen zo veel mogelijk aardgasvrij te maken. Het gaat daarbij ook om lopende projecten. Volgens mede-ondertekenaar NVM wordt een nieuwbouwwoning met aardgasaansluiting door steeds meer kopers als een woning met een gebrek gezien.
Lees het oorspronkelijke artikel.12 juli Lees meer...

10 juli 2018

Nijpels: 'Iedereen moet meedoen als we succes willen hebben'

Het Klimaatakkoord is door oud-milieuminister en commissievoorzitter Nijpels aan minister Wiebes van Economische Zaken en Klimaat overhandigd. Dat meldt de NOS. "Iedereen zal moeten meedoen om het tot een succes te maken", zei Nijpels, die de onderhandelingen leidde, bij de presentatie. "Het is een prachtige prestatie om na vier maanden onderhandelen de hoofdlijnen van het akkoord te kunnen presenteren." Hij verwacht dat er eind dit jaar een "volwassen akkoord" op tafel ligt."
Lees het oorspronkelijke artikel.


10 juli Lees meer...

Corporaties tekenen het Klimaatakkoord alleen als de financiering ook geregeld is

Woningcorporaties willen bijdragen aan de verduurzaming van de Nederlandse woningvoorraad, maar niet ten koste van hun kerntaken. En zonder extra geld is versnelling niet mogelijk. Corporatiebestuurders besloten op het Aedescongres op 6 juli om op basis van de tussenstand mee te blijven praten over het Klimaatakkoord. Ze spraken ondubbelzinnig uit dat ze alleen een handtekening onder het Klimaatakkoord zullen zetten als er ook harde afspraken over de financiering vastgelegd worden.
Lees het oorspronkelijke artikel.


10 juli Lees meer...

Eigen Huis vindt verduurzamen leuk zolang het vrijblijvend is

Vereniging Eigen Huis benadrukt bij de presentatei van het Klimaatakkoord dat het belangrijk is dat de kosten van de energietransitie niet eenzijdig bij woningbezitters worden neergelegd en dat de woonlasten gelijk blijven. Bovendien moeten mensen zelf de regie kunnen voeren over hun keuzes. ‘Het moet gaan om stimuleren in plaats van verplichten, zegt de VEH directeur Cindy van de Velde volgens Binnenlands Bestuur in reactie. ‘De VEH is tegen dwingende verplichtingen die zorgen voor gevoelens van onrust en het draagvlak voor de verduurzaming ondermijnen’, aldus Van de Velde.10 juli Lees meer...

9 juli 2018

Verhuurderheffing corporaties wordt op termijn gehalveerd voor verduurzaming

Woningcorporaties krijgen compensatie voor de overgang naar aardgasvrij wonen. De verhuurderheffing gaat vanaf 2020 omlaag en wordt uiteindelijk gehalveerd. Dat is afgesproken aan een van de zogeheten klimaattafels, bevestigde voorzitter Marnix Norder van Aedes. Website NUL20 schrijft er over.
Lees het oorspronkelijke artikel.


09 juli Lees meer...

Hoe sneller terugverdiend, hoe populairder de zonnepanelen

Als de investering in zonnepanelen binnen vijf jaar kan worden terugverdiend, dan is bijna de helft (47 procent) van de Nederlanders bereid die aan te schaffen. Zou de aankoop binnen tien jaar kunnen worden terugverdiend, dan ziet een derde (36 procent) wel heil in eigen zonnepanelen. Dat meldt ING volgens RTL Nieuws op basis van een peiling onder tienduizenden Nederlanders.
Lees het oorspronkelijke artikel.


09 juli Lees meer...

Klik hier voor een gratis update van het Woonnieuws in uw mailbox.


Foto:

Woonnieuws.nl selecteert het nieuws over de Nederlandse woningmarkt.
Een gratis service voor (bestaande en toekomstige) relaties van Honk. Honk ontwikkelt wonen.
© 2017 - - Honk