Nieuws over 'Duurzaam'

16 juli 2018

Een gasloze nieuwbouwwoning kost de koper een tientje per maand extra

Hoewel een gasaansluiting niet meer mag in nieuwbouwwoningen, zullen kopers van nieuwbouwwoningen waarschijnijk het komend half jaar nog gewoon met een gasaansluiting opgezadeld worden. Projectontwikkelaars vroegen en masse nog voor 1 juli een omgevingsvergunning aan om de verplichting te omzeilen. Geholpen door de overspannen woningmarkt lukt het ze waarschijnlijk nog wel om hun koopwaar te slijten. Maar wat kost het nu eigenlijk extra om een woning van het gas af te halen? Energieadviseur Lars Boelen zette het in maart van dit jaar al helder op een rijtje. Wat kost een nieuwbouw projectwoning zonder gasaansluiting?
Lees het oorspronkelijke artikel.


16 juli Lees meer...

13 juli 2018

Waarom je een gasketel niet zomaar kunt vervangen door een warmtepomp

Het kabinet heeft besloten dat we van het gas af moeten, met de warmtepomp als alternatief. Iedereen met een eigen woning zal zelf voor de overstap moeten zorgen, want de gaskraan gaat dicht.  Maar is het wel reëel om te verwachten dat vier miljoen particuliere woningen worden omgezet naar een warmtepomp? Volgens Rob Goossens niet. Hij beschrijft in een bijdrage op LinkedIn vijf misverstanden die hij ziet over de warmtepomp.
Lees het oorspronkelijke artikel.


13 juli Lees meer...

12 juli 2018

Een nieuwbouwwoning op gas ziet de koper als een gebrek

Diverse lobby-organisaties in het vastgoed hebben het akkoord Nieuwbouw Aardgasvrij getekend. Zij verklaren daarmee hun best te gaan doen om nieuwe woningen zo veel mogelijk aardgasvrij te maken. Het gaat daarbij ook om lopende projecten. Volgens mede-ondertekenaar NVM wordt een nieuwbouwwoning met aardgasaansluiting door steeds meer kopers als een woning met een gebrek gezien.
Lees het oorspronkelijke artikel.12 juli Lees meer...

10 juli 2018

Nijpels: 'Iedereen moet meedoen als we succes willen hebben'

Het Klimaatakkoord is door oud-milieuminister en commissievoorzitter Nijpels aan minister Wiebes van Economische Zaken en Klimaat overhandigd. Dat meldt de NOS. "Iedereen zal moeten meedoen om het tot een succes te maken", zei Nijpels, die de onderhandelingen leidde, bij de presentatie. "Het is een prachtige prestatie om na vier maanden onderhandelen de hoofdlijnen van het akkoord te kunnen presenteren." Hij verwacht dat er eind dit jaar een "volwassen akkoord" op tafel ligt."
Lees het oorspronkelijke artikel.


10 juli Lees meer...

Corporaties tekenen het Klimaatakkoord alleen als de financiering ook geregeld is

Woningcorporaties willen bijdragen aan de verduurzaming van de Nederlandse woningvoorraad, maar niet ten koste van hun kerntaken. En zonder extra geld is versnelling niet mogelijk. Corporatiebestuurders besloten op het Aedescongres op 6 juli om op basis van de tussenstand mee te blijven praten over het Klimaatakkoord. Ze spraken ondubbelzinnig uit dat ze alleen een handtekening onder het Klimaatakkoord zullen zetten als er ook harde afspraken over de financiering vastgelegd worden.
Lees het oorspronkelijke artikel.


10 juli Lees meer...

Eigen Huis vindt verduurzamen leuk zolang het vrijblijvend is

Vereniging Eigen Huis benadrukt bij de presentatei van het Klimaatakkoord dat het belangrijk is dat de kosten van de energietransitie niet eenzijdig bij woningbezitters worden neergelegd en dat de woonlasten gelijk blijven. Bovendien moeten mensen zelf de regie kunnen voeren over hun keuzes. ‘Het moet gaan om stimuleren in plaats van verplichten, zegt de VEH directeur Cindy van de Velde volgens Binnenlands Bestuur in reactie. ‘De VEH is tegen dwingende verplichtingen die zorgen voor gevoelens van onrust en het draagvlak voor de verduurzaming ondermijnen’, aldus Van de Velde.10 juli Lees meer...

9 juli 2018

Verhuurderheffing corporaties wordt op termijn gehalveerd voor verduurzaming

Woningcorporaties krijgen compensatie voor de overgang naar aardgasvrij wonen. De verhuurderheffing gaat vanaf 2020 omlaag en wordt uiteindelijk gehalveerd. Dat is afgesproken aan een van de zogeheten klimaattafels, bevestigde voorzitter Marnix Norder van Aedes. Website NUL20 schrijft er over.
Lees het oorspronkelijke artikel.


09 juli Lees meer...

Hoe sneller terugverdiend, hoe populairder de zonnepanelen

Als de investering in zonnepanelen binnen vijf jaar kan worden terugverdiend, dan is bijna de helft (47 procent) van de Nederlanders bereid die aan te schaffen. Zou de aankoop binnen tien jaar kunnen worden terugverdiend, dan ziet een derde (36 procent) wel heil in eigen zonnepanelen. Dat meldt ING volgens RTL Nieuws op basis van een peiling onder tienduizenden Nederlanders.
Lees het oorspronkelijke artikel.


09 juli Lees meer...

Gasaansluiting bij nieuwbouw: verboden of niet meer verplicht?

Er gaan verschillende geluiden rond over de vraag of het nog mogelijk is om nieuwe woningen te voorzien van een gasaansluiting. Honk zocht uit hoe het zat en vond het antwoord op de website van de vereniging BWT (toetsers omgevingsvergunning).

De Gaswet is per 1 juli gewijzigd. Met de aangepaste wet is het voor netbeheerders niet meer verplicht om een woning op gas aan te sluiten. "Aangezien de netbeheerder alleen wettelijke taken mag uitvoeren, is het voor de netbeheerders in dat geval ook niet mogelijk om op verzoek alsnog aan te sluiten. Het schrappen van de aansluitplicht functioneert hierdoor de facto als een verbod op nieuwe gebouwen met aardgasaansluiting.
Het college van burgemeester en wethouders kan besluiten tot aanwijzing van het gebied als een gebied waar de aansluitplicht wel geldt. Dit kan alleen bij zwaarwegende redenen van algemeen belang, die een uitzondering strikt noodzakelijk maken. Er is een ministeriele regeling waaruit blijkt wat zwaarwegende redenen zijn. Die benoemt de situaties waarin de  kosten van alternatieve warmte zodanig hoog zijn dat de realisatie van de woningen of gebouwen niet door kan gaan, of indien ter plaatse simpelweg niet kan worden voorzien in alternatieve warmte.09 juli Lees meer...

6 juli 2018

Woningbezitter gaat gasloos wonen zelf betalen

In 2021 moet iedereen horen of en wanneer zijn wijk van het gas af gaat en wat de alternatieve bron voor verwarming wordt. Dat staat volgens de NOS in het Klimaatakkoord dat Ed Nijpels binnenkort aan minister Wiebes gaat aanbieden. De onderhandelaars van het akkoord willen dat huizenbezitters hun woningen vervolgens op vrijwillige basis zelf gaan verduurzamen. Wie dat niet uit eigen middelen kan, wordt 'verleid' met een schuld: de maatregelen die nodig zijn kunnen gefinancierd worden in de vorm van een gebouwgebonden hypotheek. Dit is een lening die niet gekoppeld is aan de eigenaar maar aan het huis, zodat deze kan meeverhuizen bij verkoop van het huis. De onderhandelaars willen in eerste instantie de huiseigenaren verleiden, maar na 2030 kan de overheid een verduurzamingsrenovatie ook verplichten.
Het akkoord wordt na de zomer in de Tweede Kamer besproken en kan dan later dit jaar door het kabinet worden bekrachtigd.


06 juli Lees meer...

5 juli 2018

Platform31 ziet in de energietransitie een kans voor probleemwijken

De nieuwe gemeentelijke colleges willen de transitie naar gasloze woningen vaak starten in wijken waar leefbaarheid en veiligheid problematisch zijn. Dat blijkt volgens Platform 31 uit de diverse coalitieakkoorden die zij bestudeerde. De gemeenten benoemen daarbij echter niet de ambitie om de technische en sociale uitdagingen gecombineerd op te pakken. Ook is niet duidelijk wie de transitie volgens de gemeenten moeten betalen. Dat schrijft de kennis- en netwerkorganisatie op haar website


05 juli Lees meer...

4 juli 2018

Het bouwbesluit gaat een eis stellen aan de geluidsproductie van luchtwarmtepompen

Minister Ollongren van Wonen gaat in het Bouwbesluit eisen opnemen over de geluidseisen van warmtepompen. Dat antwoordt de minister volgesn Cobouw op vragen uit de Tweede Kamer. Die waren gesteld naar aanleiding van het optreden van een Brabantse echtpaar in het televisieprogramma Kassa. Het stel gaf in de uitzending aan zwaar gebukt te gaan onder de herrie van de warmtepomp van de buren.
Lees het oorspronkelijke artikel.
04 juli Lees meer...

27 juni 2018

Tientallen gemeenten willen snel huizen van het aardgas halen

Zeker 41 gemeenten willen de komende jaren al beginnen met het afkoppelen van bestaande woningen van het aardgas. Dat blijkt uit een analyse door de NOS van de coalitieakkoorden die na de gemeenteraadsverkiezingen zijn gesloten. Het gaat om tienduizenden woningen in ruim 70 wijken.
Lees het oorspronkelijke artikel.


27 juni Lees meer...

Nul-op-de-meter haalt het woordenboek

De energietransitie – die grotendeels nog op gang moet komen – heeft er wel al voor gezorgd dat onze taal met een voorvoegsel is uitgebreid: nul-op-de-meter-. Je kunt tegenwoordig in een nul-op-de-meterhuis wonen, dat wellicht met nul-op-de-metersubsidie is gebouwd of waarop een nul-op-de-meterhypotheek rust. Begin april 2013 maakte het woord nul-op-de-meterhuis zijn opwachting in het bouwvakkersvakblad Cobouw, schrijft Van Dale.
Lees het oorspronkelijke artikel.


27 juni Lees meer...

26 juni 2018

Voor 100 miljard euro willen de corporaties de gas-transitie trekken

Woningcorporaties zijn het niet eens met de leidende rol die hen wordt toebedeeld bij het aardgasvrij maken van woningen. Koepelorganisatie Aedes stelt dat er te weinig geld is om bij grote hoeveelheden woningen snel de transitie te maken. "We hebben in beeld hoe we het voor ruim twee miljoen huurwoningen aan kunnen pakken. We willen graag aan de slag, maar er is wel meer dan 100 miljard euro voor nodig", aldus Aedes-voorzitter Marnix Norder volgens nu.nl.


26 juni Lees meer...

24 juni 2018

'Huizenbezitter heeft behoefte aan duidelijkheid over verduurzamingsplannen'

Arie Blokland werkt voor de Rabobank. In een blog op LinkedIn pleit hij ervoor dat de overheid duidelijkheid geeft aan huizenbezitters over de noodzaak om hun bezit te verduurzamen. Nu is er volgens Blokland veel onduidelijkheid en dat leidt volgens hem tot uitgestelgedrag: "Gebrek aan lange termijn duidelijkheid vanuit de overheid resulteert in apathie. Als je nu investeert bestaat er namelijk een risico dat er snel daarna een subsidie volgt die je nú misloopt."
Lees het oorspronkelijke artikel.


24 juni Lees meer...

22 juni 2018

De verduurzaming van corporatiewoningen loopt flink achter op schema

De Nederlandse woningcorporaties halen bij lange na niet de afspraak met het Rijk om voor 2021 hun woningvoorraad gemiddeld op label B-kwaliteit te krijgen. Deze waarschuwing geeft OTB-promovenda Faidra Filippidou volgens website NUL20. Omvangrijker ingrepen en betere planning zijn nodig om de achterstand nog enigszins in te lopen, anders blijft de gemiddelde kwaliteit eind 2020 steken op label D.
Lees het oorspronkelijke artikel.22 juni Lees meer...

Corporatie verlaagt de woonlasten met gratis zonnepanelen

Woningcorporatie Kennemer Wonen biedt huurders in Bergen zonnepanelen aan. Dat meldt de Woonbond. Er staat geen huurverhoging tegenover. En ook geen regeling van de corporatie om de investering terug te verdienen. Het levert huurders zelfs een mooi bedrag per maand op. De woningcorporatie wil zo de woonlasten van de huurders in de sociale huursector beperken. De Woonbond vindt dat veel meer corporaties dit voorbeeld zouden moeten volgen.


22 juni Lees meer...

15 juni 2018

Woonbond: Huurders willen de verduurzaming van woningen niet betalen

Woningcorporaties hebben in kaart gebracht hoe ze vóór 2050 hun sociale huurwoningen gasloos en CO2-neutraal kunnen maken. Volgens Aedes is er voor het aanpakken van ruim 2 miljoen huurwoningen 108 miljard euro nodig. Dat hebben corporaties niet voorhanden. De Woonbond geef in een reactie aan dat deze kosten in geen geval bij huurders neergelegd mogen worden.
Lees het oorspronkelijke artikel.


15 juni Lees meer...

12 juni 2018

Bouwers draaien op voor extra kosten gasloos bouwen

Roosdom Tijhuis verwacht dat bouwers moeten opdraaien voor de hogere kosten van gasloos bouwen. Bovendien zet versneld overstappen naar gasloze woningen grote woningbouwplannen onder druk. Dat zegt Wouter van Drie, coördinator gebiedsontwikkeling bij de ontwikkelende bouwer uit Rijssen tegen Cobouw.
Lees het oorspronkelijke artikel.


12 juni Lees meer...

Klik hier voor een gratis update van het Woonnieuws in uw mailbox.


Foto:

Woonnieuws.nl selecteert het nieuws over de Nederlandse woningmarkt.
Een gratis service voor (bestaande en toekomstige) relaties van Honk. Honk ontwikkelt wonen.
© 2017 - - Honk