Nieuws over 'Duurzaam'

8 februari 2018

Verduurzaming bekostigen wordt een probleem voor bijna helft corporaties

Woningcorporaties zijn gezamenlijk financieel sterk genoeg om tot en met 2021 120.000 sociale huurwoningen te bouwen, stelt de toezichthouder. Maar bijna de helft (45 procent) van de corporaties heeft onvoldoende geld om de bestaande woningvoorraad te verduurzamen, waarschuwt het Waarborgfonds Sociale Woningbouw. Deze tegenstrijdige boodschap blijkt volgens Cobouw uit een bericht van de Autoriteit Woningcorporaties en die van het Waarborgfonds Sociale Woningbouw (WSW) kunnen zien. Beide werden deze week gepresenteerd.
Lees het oorspronkelijke artikel.
08 februari Lees meer...

31 januari 2018

Woningcorporaties: liever betaalbaar dan duurzaam wonen

Betaalbaarheid heeft bij 67 procent van de woningcorporaties een hogere prioriteit dan duurzaamheid. Ook de beschikbaarheid van voldoende woningen wordt belangrijker gevonden. Bij 14 procent van de corporaties is duurzaamheid wel het belangrijkste thema binnen het totale beleid. Dit blijkt volgens website NUL20 uit onderzoek van CorporatieNL.
Lees het oorspronkelijke artikel.


31 januari Lees meer...

Nu we overal bijbouwen, is er de kans om onze steden fors te vergroenen

Het kan verkeren, stelt Jeroen Niemans vast in Trouw: in de zomer van 2010 kondigde de gemeente Amsterdam aan bijna alle plannen voor nieuwbouwprojecten in de stad stop te zetten. "De markt giert naar beneden", constateerde wethouder Van Poelgeest. Hoe anders is de situatie nu. In Amsterdam draaien betonmolens onafgebroken. Niemans roept de nieuwe lichting raadsleden echter op om niet te gaan voor hoge aantallen, maar voor kwaliteit: "Durf keuzes te maken en geef voorrang aan de projecten die echt verschil maken voor de leefbaarheid van onze steden, wijken en dorpen. Een overheid die haar nek uitsteekt voor kwaliteit, bereikt meer dan alleen maar meer woningen."
Lees het oorspronkelijke artikel.


31 januari Lees meer...

30 januari 2018

Heijmans beticht warmteleverancier van misbruik machtspositie

Heijmans heeft bij mededingingsautoriteit ACM een klacht ingediend tegen HVC. Dat meldt Cobouw. Volgens de bouwer maakt de Dordtse warmteleverancier misbruik van zijn machtspositie door een “torenhoge” bijdrage te vragen voor aansluiting van woningen op het warmtenet.
Lees het oorspronkelijke artikel.30 januari Lees meer...

25 januari 2018

Regeringspartijen willen zo snel mogelijk gasloos

De regeringspartijen willen zo snel mogelijk, liefst nog dit jaar, voor elkaar krijgen dat nieuw te bouwen woningen niet meer op het gasnet worden aangesloten. "Dat is goed voor het klimaat en helpt de vraag naar Gronings gas te verminderen", zegt D66-Kamerlid Jetten tegen de NOS.
Lees het oorspronkelijke artikel.


25 januari Lees meer...

21 januari 2018

Bijna Energieneutraal (BENG) is zo gek nog niet

Door ambitieuze koplopers in de bouwsector wordt de relatief lage BENG-eis en de bijbehorende rekenmethode soms weggezet als contraproductief. Op de website Duurzaam Gebouwd wordt uitgelegd dat dit te kort door de bocht is. 'Om de brede versnelling te realiseren is een minimumeis noodzakelijk.'
Lees het oorspronkelijke artikel.


21 januari Lees meer...

16 januari 2018

Zaanstad start een marktplaats duurzame energie

Zaanstad wil de verduurzaming versnellen via de oprichting van de energiemarktplaats Zaanse Groene. Bewoners die meer energie opwekken dan ze zelf nodig hebben, kunnen die voortaan zelf via het lokale energieplatform gaan verkopen. Of die daar afnemen van een basisschool of een sportclub. Zaanstad is de eerste Nederlandse gemeente die met een energiemarktplaats op de proppen komt. Het systeem moet in de loop van 2018 operationeel zijn.
Lees het oorspronkelijke artikel.


16 januari Lees meer...

10 januari 2018

China zet in op de bouw van sponssteden

In het Lingang-district in China zijn de trottoirs bedekt met bomen, tuinen en openbare pleinen vol met plantenbedden. Er wordt gekozen om nieuwe delen van steden uit te voeren als 'sponssteden'. “In een natuurlijke omgeving infiltreert de meeste neerslag in de grond of wordt het opgenomen door oppervlaktewater, maar dit wordt verstoord wanneer er op grote schaal harde bestratingen zijn”, zegt Wen Mei Dubbelaar, directeur van waterbeheer China in Arcadis volgens de website ivvd.nl. Door waterdoorlatend te bouwen moeten problemen met water voorkomen worden.
Lees het oorspronkelijke artikel.


10 januari Lees meer...

'Wonen op water is interessante voorbereiding op stijging zeespiegel'

Nederland telt steeds meer woningen waarvan de fundering drijft op water. In Woerden is bijna een wijkje af en in Zeewolde begint de bouw in het voorjaar. De website nu.nl sprak met bewoners, bouwers en experts over de kansen en obstakels van huizen op water.
Lees het oorspronkelijke artikel.
10 januari Lees meer...

7 januari 2018

Haag Wonen moet miljoenenboete betalen aan failliete warmteleverancier

Haag Wonen moet een boete van ruim 2 miljoen euro betalen aan het failliete bedrijf Aardwarmte Den Haag. Dat schrijft het AD. De woningcorporatie zou in Zuidwest 803 woningen aansluiten op aardwarmte, maar trok zich in 2013 terug, net als Vestia en Staedion. Het aardwarmtebedrijf ging daarop failliet. De woningcorporatie overweegt tegen de uitspraak in beroep te gaan.
Lees het oorspronkelijke artikel.
07 januari Lees meer...

3 januari 2018

'Als verduurzamen huizen eenmaal loopt, kan het ook heel snel gaan'

Voorzitter Wientjes van de Taskforce Bouw is niet pessimistisch over de doelstelling dat 2050 alle acht miljoen gebouwen in ons land CO2-neutraal zijn. Hij vindt het een enorme inspanning, maar als het eenmaal gaat lopen, kan het ook heel snel gaan, zegt hij. Aan de NOS vertelt hij welke maatregelen hij wil nemen voor koop- en huurwoningen om de verduurzaming te versnellen.
Lees het oorspronkelijke artikel.


03 januari Lees meer...

17 december 2017

Volgens Marnix Norder is gas echt nog wel even nodig

Duurzaam Gebouwd kijkt vooruit naar haar congres. Aedes-voorzitter Marnix Norder la daar ingaan op de verduurzaming van het woningbezit van de Nederlandse corporaties. Daarbij is de gasloze woning een middel en geen doel, stelt hij. "Belangrijker is het doel: het verduurzamen van Nederland. We hebben gas als energiebron dan echt nog wel even nodig."
Lees het oorspronkelijke artikel.


17 december Lees meer...

13 december 2017

Ruim 7 miljoen subsidie voor versnellen woningbouw Noord-Holland

De provincie Noord-Holland stelt ruim 7 miljoen euro beschikbaar voor het versnellen van woningbouw in de provincie. Dit geld is bedoeld voor het opzetten van een pool met tijdelijke krachten die er bijvoorbeeld voor zorgen dat vergunningen voor het bouwen van woningen sneller worden afgehandeld. Daarnaast wil de provincie gemeenten helpen een aantal grote woningbouwprojecten eerder te laten starten. Website NUL20 bericht er over.
Lees het oorspronkelijke artikel.
13 december Lees meer...

Brede lobby pleit voor behoud salderingsregeling

De Woonbond, de Consumentenbond, de Vereniging van Nederlandse Gemeenten, Bouwend Nederland, en Aedes hebben samen met nog 15 andere organisaties en honderd lokale energiecoöperaties aan minister Wiebes van Economische Zaken en Klimaat in een brief gevraagd de salderingsregeling zonnepanelen in ieder geval tot 2023 te behouden. Deze regeling zorgt ervoor dat huurders met zonnepanelen op hun dak hetzelfde tarief krijgen voor stroom die ze niet zelf gebruiken maar leveren aan het net, als voor stroom die ze afnemen. Aedes licht op haar website de argumenten toe.
Lees het oorspronkelijke artikel.


13 december Lees meer...

CDA en D66 willen af van cv-ketels op gas

"De gasgestookte cv-ketel moet worden uitgebannen. Dat is beter voor het klimaat, voor Groningen en voor de portemonnee, vinden CDA en D66. De beide regeringspartijen willen dat minister Eric Wiebes van Economische Zaken en Klimaat een plan maakt om de gasketel 'uit te faseren'. Dat schrijft RTL Nieuws.
Lees het oorspronkelijke artikel.
13 december Lees meer...

12 december 2017

Minister gaat bijna-energieneutraal bouwen begin 2020 verplichten

Vanaf eind 2020 zullen alle nieuwe gebouwen bijna-energieneutraal moeten zijn. Om dit mogelijk te maken heeft minister Ollongren (BZK) besloten dat de BENG-eisen van toepassing zijn op bouwaanvragen voor alle nieuwe gebouwen die vanaf 1 januari 2020 worden ingediend. Voor woningen betekent het dat een maximale energieverbruik per vierkante meter per jaar gaat gelden. Daarvan moet waarschijnlijk de helft met hernieuwbare energie worden opgewekt.
Lees het oorspronkelijke artikel.


12 december Lees meer...

Arnhemse appartementen gaan van gas naar warmtenet

Woningcorporaties Volkshuisvesting Arnhem en Vivare hebben nieuwe afspraken gemaakt met Nuon over het verwarmen van 684 appartementen in de wijk Immerloo in Arnhem op stadswarmte. "De installatie voor collectieve verwarming blijft bestaan en met een relatief eenvoudige aanpassing kunnen onze huurders straks hun huis duurzaam verwarmen" zegt Eric Angenent, directeur bestuurder Vivare.
Lees het oorspronkelijke artikel.
12 december Lees meer...

Eindhovens corporatiecomplex krijgt als eerste een batterij

De bewoners van de Kardinaal de Jongweg 1 t/m 69 in Eindhoven gaan ongeveer 40 euro per jaar besparen op de servicekosten. Woonbedrijf installeerde er op 28 november een ‘slim’ batterijsysteem én zonnepanelen. De zonnepanelen voorzien de algemene ruimtes, zoals de lift, van stroom. De batterij slaat zonne-energie op, zodat de stroom beschikbaar blijft. Ook als de zon niet schijnt. Woonbedrijf is de eerste woningcorporatie die dit systeem inzet, meldt zij op haar website.
Lees het oorspronkelijke artikel.


12 december Lees meer...

Corporaties willen energiekosten in de servicekosten verwerken

Het is de bedoeling dat woningcorporaties op basis van een wijziging van de Warmtewet de kosten voor warmtelevering gaan doorberekenen in de servicekosten. Maar binnen het huidige huurrecht kan dat niet. Dat vertelde Karin Schrederhof, directeur Woonbron, namens Aedes op 7 december aan de Tweede Kamer tijdens het rondetafelgesprek over herziening van de Warmtewet. Zonder een aanvullende regeling komen de (onrendabele) investeringen voor duurzame collectieve warmte-installaties volledig ten laste van de woningcorporaties. Corporaties hebben behoefte aan duidelijkheid, zodat investeringen in verduurzaming niet belemmerd worden, schrijft Aedes op haar site.
Lees het oorspronkelijke artikel.
12 december Lees meer...

D66 en CU: nu begin maken met sluiten kolencentrales

Twee coalitiepartijen willen dat de kolencentrales in Nederland versneld dichtgaan. Dit is nodig omdat ze CO2 en gevaarlijke stoffen uitstoten. Het kabinet wil in 2030 de CO2-uitstoot met 49 procent hebben verminderd. Het sluiten van de kolencentrales is volgens de partijen een goedkope en efficiënte manier om dat te doen. "Het is nu tijd om het regeerakkoord om te zetten in daden", zegt D66'er Jetten. "Dus aan de slag!" Met de restwarmte van de kolencentrales worden nog wel vele tienduizenden huizen verwarmd. Het voorstel van de partijen geeft niet aan welk alternatief hiervoor op korte termijn geboden wordt.
Lees het oorspronkelijke artikel.
12 december Lees meer...

Klik hier voor een gratis update van het Woonnieuws in uw mailbox.


Foto:

Woonnieuws.nl selecteert het nieuws over de Nederlandse woningmarkt.
Een gratis service voor (bestaande en toekomstige) relaties van Honk. Honk ontwikkelt wonen.
© 2017 - - Honk