Nieuws over 'Corporaties'

13 mei 2018

Tussen sociale huur en koop is weinig beschikbaar in Amsterdam

Volgens Ger Jaarsma, baas van makelaarsvereniging NVM, valt het wel mee met de grote stad als domein voor de happy few? In een interview met NRC stelde hij dat 75% van de woningen in Amsterdam huur is en het grootste deel daarvan sociale huurNRC stelt vast dat werkelijke percentage huurwoningen in 2015 70,5 procent bedroeg. Het aandeel sociale huurwoningen was 57,3 procent. Het NRC stelt vast dat vooral voor mensen met een middeninkomen (tussen de 35.000 en 52.000 euro per jaar) te weinig huurwoningen beschikbaar zijn (huur tussen de 700 en 1.000 euro per maand).
Lees het oorspronkelijke artikel.


13 mei Lees meer...

8 mei 2018

'Rem op woningcorporaties staat gezonde woningmarkt in de weg'

"Minister Blok vond dat het woonbeleid klaar was. Een misverstand. Er is bijzonder veel werk aan de winkel voor zijn opvolger: minister Ollongren. Er manifesteren zich grote problemen op de stedelijke woningmarkt, grotendeels ten gevolge van het nationale woonbeleid. De oplossing schuilt er volgens Hugo Priemus in dat de overheid stopt met corporaties tegenwerken en ze hun werk weer laat doen.
Lees het oorspronkelijke artikel.


08 mei Lees meer...

2 mei 2018

Leger des Heils: doorstroming uit noodopvang stagneert steeds meer

Voormalige zwervers, ex-gedetineerden, ex-verslaafden en andere dak- en thuislozen brachten in 2017 gemiddeld acht maanden door in een opvang van het Leger des Heils, voordat ze konden doorstromen naar een geschikte woonvorm met begeleiding. In 2016 was dat nog gemiddeld zeven maanden en in 2013 vier maanden. Dat meldt het Leger des Heils volgens website NUL20 in zijn jaarverslag 2017.
Lees het oorspronkelijke artikel.
02 mei Lees meer...

25 april 2018

Autoriteit woningcorporaties wil meer zicht op bedrijfscultuur

De Autoriteit woningcorporaties (Aw) heeft onlangs haar bevindingen gepresenteerd over het onderzoek naar de staat van governance binnen de corporatiesector. De Aw vindt dat in de huidige opzet van het onderzoek te weinig informatie over de bedrijfscultuur naar voren komt. Het is nu voornamelijk een theoretisch onderzoek met twee besprekingen van de bestuurders en raad van bestuur. Er zal daarom worden onderzocht hoe meer inzicht kan worden verkregen op de cultuur van een corporatie als geheel. Mogelijk kiezen ze voor interviews of via steekproeven, vragenlijsten en/of selfassessments. Dat schrijft de website dewoonwijk.nl.
Lees het oorspronkelijke artikel.
25 april Lees meer...

24 april 2018

Corporaties gebruiken de mogelijkheid voor een lagere verhuurdersheffing

Corporaties maken gretig gebruik van de mogelijkheden die er zijn om korting te krijgen op de verhuurderheffing. Dit is een boete van de rijksoverheid die corporaties betalen omdat zij woningen goedkoop verhuren. Het budget voor de diverse 'heffingsverminderingen' is al uitgeput. Dat meldt Minister Ollongren aan de Tweede Kamer. Ze is van plan de regeling per 1 juli stop te zetten, maar kondigt tegelijkertijd een nieuwe regeling aan die verduurzaming moet stimuleren.
Lees het oorspronkelijke artikel.


24 april Lees meer...

11 april 2018

Woningcorporatie huurt beveiligers in tegen krakers

Als de Sterke arm der wet niet ingrijpt moeten de touwtjes zelf maar in handen worden genomen. Eigenaar Ymere heeft particuliere beveiligers rondlopen in de buurt waar de actiegroep We Are Here tientallen woningen heeft gekraakt.Dat meldt PowNED
Lees het oorspronkelijke artikel.


11 april Lees meer...

28 maart 2018

3500 stakers bij woningcorporaties

Circa 3500 medewerkers van woningcorporaties namen dinsdag de moeite om in de Jaarbeurs in Utrecht hun roep om een betere cao kracht bij te zetten. Volgens vakbonden CNV en FNV was de opkomst van de landelijk stakingsdag veel groter dan waar vooraf van uit was gegaan.
Lees het oorspronkelijke artikel.
28 maart Lees meer...

17 maart 2018

Linkse partijen willen behoud sociale huurwoningvoorrraad bij wet regelen

GroenLinks, SP en PvdA willen een verbod op het verder inkrimpen van de socialehuurwoningvoorraad. De steden in Nederland moeten zo toegankelijk blijven voor mensen met lagere inkomens. De drie linkse partijen dienen een initiatiefwetsvoorstel in dat gemeenten en woningcorporaties dwingt om het aantal sociale huurwoningen met een huur van hoogstens 710 euro 'ten minste op peil te houden'. Dat schrijft De Volkskrant.
Lees het oorspronkelijke artikel.


17 maart Lees meer...

14 maart 2018

Corporaties willen dat gemeenten voor betaalbare bouwlocaties zorgen

Gemeenten in de Zuidoost-Brabant moeten voldoende bouwgrond tegen redelijke grondprijzen ter beschikking stellen voor sociale huurwoningen. Ook in wijken met alleen koopwoningen moet plaats zijn voor sociale woningbouw door de corporaties. Dat zijn volgens het Eindhovens Dagblad twee punten uit een manifest dat alle 13 woningbouwcorporaties uit de regio aan de gemeenteraden aanbieden.
Lees het oorspronkelijke artikel.
14 maart Lees meer...

11 maart 2018

Norder: 'Elke euro van corporaties gaat naar volkshuisvesting'

De Woonbond startte op 2 maart 2018 een actie voor verlaging van de huren. Haar inzet: een verlaging van de huren met 10%. Volgens Aedes is dat onmogelijk. Woningcorporaties zijn maatschappelijke ondernemingen, ze maken geen winst. Zij verhuren woningen vaak beneden de marktprijs aan mensen die niet zelfstandig in hun huisvesting kunnen voorzien. 'Elke euro gaat naar de volkshuisvesting', zegt Aedes-voorzitter Marnix Norder."
Lees het oorspronkelijke artikel.


11 maart Lees meer...

Corporatie uit Ommen wil af van haar bezit op Terschelling

Het woningbezit van corporatie De Veste op Terschelling komt in de verkoop. Het Ommense woonbedrijf wil zich per 1 januari 2019 terugtrekken van het eiland. De ongeveer 450 sociale huurwoningen en de pas gebouwde campus moeten samen met alle lopende afspraken met de huurders inclusief het eilander personeel worden overgedragen aan een corporatie in de regio Friesland. Beleggers hoeven zich niet te melden, zei directeur Janine Godderij, want die willen winst maken en dat is bij sociale woningbouw niet de bedoeling.
Lees het oorspronkelijke artikel.
11 maart Lees meer...

1 maart 2018

De Woonbond berekent torenhoge winsten voor de woningcorporaties

Woningcorporaties maken gemiddeld 23% winst op de verhuur van woningen. Dat schrijft de Woonbond op haar website. De winst per huurwoning is daarmee zelfs hoger dan voor de invoering van de verhuurdersheffing in 2012. In de een toelichting op de cijfers geeft de Woonbond aan dat bij de berekening winst of verlies bij nieuwbouwprojecten of door waardeverandering buiten beschouwing zijn gelaten. Omdat woningcorporaties de vervanging en nieuwbouw van woningen uit hun winsten betalen (corporaties reserveren hier niet voor) geeft dit een vertekend beeld. Verder maakt het artikel niet duidelijk of ook andere lasten buiten beschouwing zijn gelaten.
Lees het oorspronkelijke artikel.
01 maart Lees meer...

Huren in Amsterdam wordt snel duurder

Huren wordt in Amsterdam in rap tempo duurder. Daardoor is de voorraad betaalbare huurwoningen (met een huur tot € 635) tussen 2011 en 2017 met bijna een kwart gedaald van 58% naar 45%. De gemiddelde huur steeg met ruim 35% naar € 631,-. Dat blijkt volgens De Woonbond uit het onderzoek Wonen in Amsterdam (WiA) dat in 2017 voor de twaalfde keer werd gehouden.
Lees het oorspronkelijke artikel.


01 maart Lees meer...

27 februari 2018

Hoe lang mag een huurder in de rommel zitten tijdens een renovatie?

De PvdA en de SP hebben Kamervragen gesteld naar aanleiding van de uitzending 'Renovatiewoede' van ZEMBLA. In het programma is te zien hoe bewoners in Soest en Utrecht-Overvecht maanden in het stof zitten en kamperen in hun eigen huis met alle nadelen van dien. Onveilige situaties, gebrek aan inspraak en de afwikkeling van de schade zorgen voor veel onrust en boosheid. PvdA en SP willen onder andere weten wat de minister een acceptabele termijn vindt van overlast.
Lees het oorspronkelijke artikel.
27 februari Lees meer...

Eigen Huis:'Alle benadeelden van KoopGarant compenseren'

Mensen die een Koopgarant-woning hebben gekocht voor een te hoge prijs, kunnen compensatie krijgen. Dat heeft Stichting OpMaat, die de Koopgarant-formule beheert, bekendgemaakt. Maar mensen die bij de verkoop van hun woning een te lage prijs hebben gekregen, vallen buiten de compensatieregeling, tot ongenoegen van Vereniging Eigen Huis. Kopers en verkopers kunnen benadeeld worden als de aankoop- of de verkooptaxatie van de woning niet goed of niet objectief wordt uitgevoerd.
Lees het oorspronkelijke artikel.


27 februari Lees meer...

25 februari 2018

Als verhuurder inkomensverklaringen opvragen bij de Belastingdienst?

Andrea de Ruijter is vastgoedadvocate bij Valegis en is gespecialiseerd in privacyrecht. Op Vastgoedjournaal legt zij uit in welke gevallen een verhuurder het inkomen van een huurder morgen opvragen. Dat is zeker niet in alle gevallen geoorloofd.
Lees het oorspronkelijke artikel.
25 februari Lees meer...

Belgische woningcorporaties willen naast prijs ook kwaliteit bij aanbestedingen

De sociale huisvestingsmaatschappijen (woningcorporaties) in BelgiĆ« hebben kritiek op de procedure die ze moeten volgen als ze sociale woningen willen laten bouwen of renoveren. Dat schrijft de VRT op haar website. De huisvestingsmaatschappijen moeten bij de openbare aanbesteding altijd voorrang geven aan het bouwbedrijf dat het goedkoopst zal werken. Maar de huizen die afgeleverd worden, vertonen daarna soms allerlei gebreken.  De reparatie kost de huisvestingsmaatschappijen dan extra geld. Daarom moet procedure veranderen, zeggen de maatschappijen. 
Lees het oorspronkelijke artikel.
25 februari Lees meer...

Minister neemt kosten warmte op in wijziging Besluit Servicekosten

Woningcorporaties kunnen de kosten voor afschrijving en het onderhoud van collectieve warmte-installaties doorberekenen in de servicekosten. Minister Ollongren (BZK) zal dit volgens Aedes opnemen in het Besluit Servicekosten. Zij deed deze toezegging in een debat met de Tweede Kamer. Daarmee neemt het kabinet een belangrijke belemmering weg bij het verduurzamen van sociale huurwoningen.
Lees het oorspronkelijke artikel.
25 februari Lees meer...

14 februari 2018

Groningse woningcorporaties zien liever vervanging dan renovatie van scheurwoningen

De veertien Groningse woningcorporaties uit het aardbevingsgebied schrijven in een gezamenlijke brief aan de Tweede Kamer dat er meer sloop-nieuwbouw moet plaatsvinden in plaats van het verstevigen van huurwoningen. Volgens de verhuurders leidt versterking 'soms tot kapitaalvernietiging'. Dat meldt RTV Noord.
Lees het oorspronkelijke artikel.


14 februari Lees meer...

Aedes tevreden over uitleg minister Wiebes over Warmtewet

"Aedes is positief over de toezegging van het ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK) dat verhuurders de kosten van levering van warmte net als nu buiten de huurprijs in rekening kunnen brengen. Deze toezegging kwam per brief aan Aedes na maandenlange onzekerheid. Het belangrijkste negatieve gevolg voor woningcorporaties van de wijziging van de Warmtewet is hiermee van de baan, meldt Aedes op haar site.
Lees het oorspronkelijke artikel.
14 februari Lees meer...

Klik hier voor een gratis update van het Woonnieuws in uw mailbox.


Foto:

Woonnieuws.nl selecteert het nieuws over de Nederlandse woningmarkt.
Een gratis service voor (bestaande en toekomstige) relaties van Honk. Honk ontwikkelt wonen.
© 2017 - - Honk