Nieuws over 'Corporaties'

13 november 2018

Amsterdamse huurders, verhuurders én wethouder pleiten gezamenlijk voor afschaf heffing

De almaar stijgende verhuurdersheffing maakt de ambitie om de tienduizenden veelal oudere, slecht geïsoleerde woningen in Amsterdam te verduurzamen steeds moeilijker te realiseren. Wethouder Wonen Laurens Ivens (SP), de Amsterdamse woningcorporaties en de huurderskoepels roepen in een opiniestuk in Het Parool de regering op de verhuurdersheffing af te schaffen. "
Lees het oorspronkelijke artikel.
13 november Lees meer...

10 november 2018

Pilot voor één woning van het gas af kost 80.000,- euroEen woning uit 1925 van het gas af halen; makkelijk is het niet. Daar kwam de Leidse Woningstichting Ons Doel in achter. De corporatie heeft een woning uit 1925 in de Tuinstadwijk in volledig gasloos gerenoveerd. De pilot hangt samen met de landelijke opgave die Leiden heeft om de woningvoorraad uiterlijk in 2050 CO2 neutraal te krijgen. In totaal kostte het de woningcorporatie ongeveer 80.000 euro om een oude woning toekomstbestendig te krijgen. En dat is teveel, zegt directeur Klap tegen radiozender unity.nu.
Lees het oorspronkelijke artikel.
10 november Lees meer...

De liberaliseringsgrens gaat na drie jaar stilstand weer omhoogVanaf 2019 wordt de liberalisatiegrens en daarmee de maximale gereguleerde huur weer jaarlijks geïndexeerd. Dat schrijft de website NUL20. De afgelopen drie jaar was deze bevroren op afgerond 711 euro. De nieuwe grens wordt 720,42 euro. Dat staat in de circulaire van het Ministerie BZK waarin alle aangepaste parameters van de huurtoeslag, inkomensgrenzen, inkomensafhankelijke huurverhoging, verkoopregels en overige bedragen voor 2019 worden vermeld.
Lees het oorspronkelijke artikel.
10 november Lees meer...

Minister Ollongren gaat oplossingen zoeken voor achterstandswijkenMinister Kajsa Ollongen wil samen met corporaties en gemeenten goed kijken naar de leefbaarheid in buurten met veel sociale huurwoningen. "Er zijn daar echt problemen en het zijn taaie problemen", zegt ze in een reactie op het onderzoek dat branchevereniging Aedes van de woningcorporaties liet verrichten", citeert RTL Nieuws in haar bericht.
Lees het oorspronkelijke artikel.
10 november Lees meer...

Bij brand niet in de lift. Door de vergrijzing wordt dit steeds moeilijkerNederlanders worden steeds ouder en moeten langer zelfstandig blijven wonen. Hierdoor lopen mensen met fysieke en/of mentale beperkingen een grotere kans om slachtoffer te worden bij brand. Het gebruik van liften in woongebouwen bij brand kan mogelijk levens redden, maar in veel gevallen is het gebruik van liften dan niet toegestaan. Het Liftinstituut pleit volgens de website btwinfo.nl voor verandering. Het pleit naar mogelijkheden om reguliere liften veilig in te zetten voor evacuatie bij brand.
Lees het oorspronkelijke artikel.
10 november Lees meer...

8 november 2018

Jarenlang overheidsbeleid leidt tot de terugkeer van achterstandwijken

De achterstandswijken zijn terug. De tweedeling neemt toe, mensen met allerlei persoonlijke problemen blijven achter in wijken waar gezinnen vertrekken. Dat zegt Aedes-voorzitter Marnix Norder op de website van de koepelvereniging, in reactie op een onderzoek van RIGO Research en Advies. Daaruit blijkt dat de leefbaarheid verslechtert in buurten met veel sociale huurwoningen. RIGO geeft hiervoor twee oorzaken. Jarenlang overheidsbeleid heeft de sociale huursector kleiner gemaakt en beperkt tot de laagste inkomens. In de afgelopen periode is het aantal plekken in zorgcomplexen en GGZ-instellingen ook sterk gedaald, waardoor cliënten (deels noodgedwongen) op zichzelf wonen. Zij zijn vrijwel altijd aangewezen op de goedkoopste sociale huurwoningen en deze liggen vaak in eenzijdige buurten.
Lees het oorspronkelijke artikel.
08 november Lees meer...

Wonen in de sociale huursector begint op een stoelendans te lijkenDe sociale huursector is verworden tot een stoelendans, waarbij stoel na stoel na stoel wordt weggehaald. Dat stelt stadsgeograaf Cody Hochstenbach in een column op zijn website. Bereid op lokaal en landelijk niveau veroorzaakt volgens hem dat mensen met een laag of middeninkomen vast komen te zitten in hun woning. Er zijn immers geen fatsoenlijke en betaalbare alternatieven meer te vinden. Volgens Hochstenbach vindt er in Amsterdam een suburbanisatie van armoede naar regiogemeenten plaats.
08 november Lees meer...

7 november 2018

Toezichthouder woningcorporatie gaat investeringen in leefbaarheid kritischer volgenDe Autoriteit woningcorporaties, toezichthouder op de corporaties, gaat scherper toezien op de uitgaven die woningcorporaties doen in het kader van leefbaarheid. De Aw kondigt geen nieuwe maatregelen af, maar gaat de Woningwet strikter volgen. Daarin staat dat investeringen in leefbaarheid alleen mogen als ze onderdeel zijn van de prestatieafspraken die corporaties jaarlijks met gemeenten maken. Dat schrijft corporatiekoepel Aedes op haar website.
Lees het oorspronkelijke artikel.
07 november Lees meer...

5 november 2018

Bestuurder Mijande weg na ingrijpen door de Autoriteit WoningcorporatiesDe Autoriteit woningcorporaties (AW) heeft ingegrepen bij woningcorporatie Mijande Wonen. De voormalig directeur-bestuurder Peter Zuithof wilde drie appartementen verkopen onder de marktwaarde. Toen hij daarvoor geen akkoord kreeg van de waakhond van de Nederlandse woningcorporaties spraken Zuithof en de koper af dat de extra kosten voor de koper als gevolg van de aanpassing van de prijs door de corporatie zouden worden vergoed. De koper zou daarvoor facturen naar Mijande sturen ‘onder de valse titel van onderhoud.’
Lees het oorspronkelijke artikel.
05 november Lees meer...

3 november 2018

Beleggers voeren levendige handel in Amsterdamse huurwoningen

Opnieuw verkoopt een buitenlandse belegger een grote portefeuille met Nederlandse woningen, waaronder sociale huurwoningen. Dat schrijft de Volkskrant. Het Amsterdamse Orange Capital Partners, dat honderden miljoenen investeerde voor onder andere een Amerikaanse pensioenbelegger, verkoopt 1.400 Amsterdamse woningen in een keer. Volgens Orange Capital is de verkoop geen teken dat de Amsterdamse huizenmarkt op haar top zit, maar wilden de Amerikanen hun investeringswinst verzilveren.
Lees het oorspronkelijke artikel.


03 november Lees meer...

28 oktober 2018

De sociale huursector gaat de kosten van de huurdersrechtspraak dragen

Sociale verhuurders gaan met ingang van 2018 jaarlijks een verhuurderbijdrage betalen voor het werk van de Huurcommissie. Dit is het gevolg van een wijziging van de Uitvoeringswet huurprijzen woonruimte." Paulus Jansen, directeur van de Woonbond, vindt de maatregel een afwenteling op de corporaties van publieke kosten voor rechtsbescherming. ‘De Huurcommissie is een goedkoop alternatief voor de rechter, in andere sectoren betalen partijen ook geen aparte bijdrage voor de bekostiging van de rechtsgang. Door de vrijstelling van verhuurders met minder dan 50 woningen en woningen boven € 711,- worden de kosten ook nog eens zeer selectief in rekening gebracht bij de sociale huursector. Dat vinden wij onacceptabel.'
Lees het oorspronkelijke artikel.


28 oktober Lees meer...

NIeuwe discussieronde over voorrang voor statushouders bij woningtoewijzing

De voorrang die asielzoekers met een verblijfsvergunning krijgen bij de zoektocht naar een sociale huurwoning staat op de tocht. Vier gemeenten willen het beleid aanpassen, omdat ze het beleid niet langer kunnen uitleggen aan inwoners die ook een woning zoeken. In 26 andere gemeenten is door lokale fracties een discussie erover aangezwengeld, blijkt uit een rondgang van de Volkskrant langs 186 Nederlandse gemeenten. Annemiek Bots, woordvoerder van Vluchtelingenwerk Nederland, reageert dat het werkelijke probleem een tekort aan sociale huurwoningen is. Het ministerie wijst op de wettelijke taak van gemeenten om statushouders te vestigen.
Lees het oorspronkelijke artikel.


28 oktober Lees meer...

Steeds vaker economische daklozen

"Het leven lachte de kraamverzorgster, het bejaarde echtpaar, de studente en de journalist jarenlang toe. Toch slapen ze, nadat ze hun woning uit moesten, allemaal in de nachtopvang. De opkomst van de economische dakloze is, vooral door de woningnood, de verborgen, maar ook de pijnlijke realiteit in Nederland. Twee van hen, Chanel en Alan, doorbreken het taboe in De Telegraaf.
Lees het oorspronkelijke artikel.


28 oktober Lees meer...

Scheefhuurders wegjagen helpt doorstroming niet op gang

Scheefhuurders – mensen die te veel verdienen voor een sociale huurwoning, maar er toch wonen – moeten de maximale huurprijs gaan betalen, betoogden de coalitiepartijen recent. Met dat plan willen zij de doorstroming op gang brengen. Een slecht idee, reageert bestuurder Hedy van den Berk van woningcorporatie Havensteder tegen dagblad Trouw. Het coalitieplan verhult het echte probleem, zegt Van den Berk: een tekort aan huurwoningen. Steve Fok van de huurderskoepel De Brug, ook uit Rotterdam, voegt eraan toe."Jaag je middeninkomens hun huis uit, dan krijg je New Yorkse toestanden. Je krijgt wijken waar middeninkomens niet terecht kunnen, omdat de huizen er peperduur zijn. En het andere uiterste: wijken waar iedereen een uitkering heeft."
Lees het oorspronkelijke artikel.


28 oktober Lees meer...

23 oktober 2018

Negen accountants krijgen een oligopolie op grotere woningcorporaties

Woningcorporaties met meer dan 5.000 verhuureenheden (vhe) krijgen de status van ‘organisaties van openbaar belang’ (OOB). Dat schrijft minister Hoekstra van Financiën volgens Aedes aan de Tweede Kamer. De OOB-status heeft grote gevolgen voor de jaarrekeningcontrole en de samenwerking met de externe accountant. Alleen accountantskantoren die OOB’s mogen controleren zijn bevoegd voor de jaarrekeningcontrole. Op dit moment zijn dat maar negen organisaties. De betrokken accountants mogen bovendien niet andere adviesdiensten leveren aan de betreffende corporatie. Nu al heeft 30 procent van de corporaties moeite om een accountant te vinden.
Lees het oorspronkelijke artikel.


23 oktober Lees meer...

21 oktober 2018

Woningcorporaties mogen geen energiesubsidie aanvragen

Woningcorporaties mogen volgens Solar Magazine geen SDE+-subsidie aanvragen. Dit is een subsidie voor duurzame energie. De productie en levering van elektriciteit aan derden valt buiten het toegelaten werkterrein van corporaties. Om die reden zijn de activiteiten volgens de Autoriteit Woningcorporaties verboden. Het nieuws komt aan het licht doordat woningcorporatie Dunavie door de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland aangesproken is op een verkregen SDE+-subsidie.
Lees het oorspronkelijke artikel.


21 oktober Lees meer...

17 oktober 2018

Amsterdam wil op eigen grond tot 60 procent sociale huurwoningen bouwen

Amsterdamse vastgoedontwikkelaars pleiten ervoor de regels voor nieuwbouwprojecten te versoepelen. Die zouden anders niet meer rendabel zijn. Wethouder Laurens Ivens wil de regels juist aanscherpen. De wethouder presenteert eind dit jaar zijn nieuwe woningbouwplannen. Daarin wordt volgens het Parool de '40-40-20'-verhouding bij de bouw van nieuwe woonwijken (40 procent sociale huur, 40 procent middensector, 20 procent vrij) aangepast. "Bij nieuwbouw op grondposities die we zelf in handen hebben, kan de sociale huur richting de 60 procent gaan', aldus Ivens.
Lees het oorspronkelijke artikel.


17 oktober Lees meer...

14 oktober 2018

'Wie geen zak geld meeneemt, vindt hier geen woning meer'

In een ingezonden brief in het Parool luiden de bestuurders van de zes grote Amsterdamse woningcorporaties de noodklok. Ze betogen dat ze wel willen bijbouwen, maar dat dat onmogelijk wordt gemaakt door de opgelopen belastingdruk.
Lees het oorspronkelijke artikel.


14 oktober Lees meer...

Sociale huurwoningen verdwijnen, waarschuwen wethouders en Woonbond

Veel sociale huurwoningen die vrijkomen, belanden in de vrije sector doordat koopwoningen snel duurder worden. Dat zeggen huurdersvereniging de Woonbond en wethouders van drie grote steden volgens de NOS. Ze vinden dat de marktwaarde een te grote invloed heeft bij het bepalen van de maximale huurprijs.
Lees het oorspronkelijke artikel.


14 oktober Lees meer...

10 oktober 2018

'De scheefhuurder blijkt een bedachte vijand'

De regeringsfracties werken aan een plan om de huur van zogenoemde scheefhuurders op te hogen tot het maximale sociale niveau. Dat klinkt doortastend, maar het begrip scheefhuren is volgens Peter Hendriks niet meer dan een kreet voor de bühne. Als de grenzen getrokken wordt op basis van het bruto-inkomen, dan blijkt uit cijfers van het Nibud dat vooral scheefhurende gezinnen met één kostwinner verhoudingsgewijs zo zwaar worden belast, dat ze ondanks hun bovenmodale inkomen uiteindelijk terecht sociaal huren. Dat stelt hij op Follow The Money.
Lees het oorspronkelijke artikel.


10 oktober Lees meer...

Klik hier voor een gratis update van het Woonnieuws in uw mailbox.


Foto:

Woonnieuws.nl selecteert het nieuws over de Nederlandse woningmarkt.
Een gratis service voor (bestaande en toekomstige) relaties van Honk. Honk ontwikkelt wonen.
© 2017 - - Honk