Nieuws over 'Corporaties'

21 november 2017

Platform31 publiceert hulp voor corporaties bij aanbestedingen

Platform31 heeft door Brink Groep een model laten ontwikkelen waarmee de bouw van betaalbare woningen kan worden aanbesteed. Het is een aanpak waarbij niet meer met een traditioneel bestek wordt gewerkt, maar meer in samenwerking met de markt. Het model is te downloaden via de website van Platform 31.
Lees het oorspronkelijke artikel.
21 november Lees meer...

17 november 2017

CPB ontdekt: 'Huur bij corporaties ligt vaak onder de markthuur'

Woningcorporaties brengen minder huur in rekening dan ze zouden kunnen vragen. Die ontdekking heeft het Centraal Planbureau volgens de NOS gedaan. Woningen die geschikt zijn voor middeninkomens worden daardoor bewoond door mensen met een laag inkomen. Volgens het CPB zouden woningen die (opnieuw) in verhuur gaan betere ingeschaald moeten worden en moeten meer kleinere en goedkopere woningen worden gebouwd.
Lees het oorspronkelijke artikel.


17 november Lees meer...

14 november 2017

Een oud wijkje in Woerden gaat als eerste van het gas af

Het is voor woningbouwvereniging GroenWest een groot leerproject: voor het eerst in het Groene Hart en in een van de eerste wijken in Nederland, is in Woerden begonnen een bestaand buurtje los te koppelen van het gasnet. Geen gas meer, dus koken en verwarmen gaat over een halfjaar elektrisch. De bewoners van een deel van het Woerdense Schilderskwartier kennen volgens het AD na terugkomst hun volledig gerenoveerde huurwoning niet meer terug. Het belangrijkste is nog wel dat het gasfornuis foetsie is.
Lees het oorspronkelijke artikel.
14 november Lees meer...

Gemeente Arnhem grijpt in bij woningcorporatie

De belangenverstrengeling bij de Woningbouwvereniging voor Ambtenaren te Arnhem (WBvA) moet stoppen. Dubbelrollen zullen uit elkaar worden getrokken. Dat verzekerde wethouder Geert Ritsema (Volkshuisvesting) de gemeenteraad volgens De Gelderlander De woningbouwvereniging kwam in opspraak toen het in 2016 al haar 160 woningen wilde verkopen.
Lees het oorspronkelijke artikel.
14 november Lees meer...

12 november 2017

Amsterdamse woningcorporaties verkopen alleen aan toekomstige bewoners

Woningcorporaties in Amsterdam proberen bij verkoop van huurwoningen te voorkomen dat particuliere beleggers hun woningen kopen.  De zelfbewoningsplicht wordt gecommuniceerd bij verkoop en is opgenomen in de koopakte. Bovendien wordt bij het Kadaster gecheckt of de koper al andere woningen in bezit heeft. Dit blijkt uit een rondvraag van NUL20 bij grote woningcorporaties in de regio Amsterdam.
Lees het oorspronkelijke artikel.
12 november Lees meer...

9 november 2017

Sociale huur is er in Amsterdam alleen nog voor de armsten

Niet de laagste inkomens, maar mensen met een inkomen net daarboven maken sinds een jaar geen kans meer op een huis in het centrum van Amsterdam. Dat zegt Egbert de Vries, directeur van de Amsterdamse Federatie voor Woningcorporaties volgens het Parool. Het komt doordat bijna alle vrijkomende sociale huurwoningen naar mensen gaan die recht hebben op huurtoeslag. De Vries spreekt van een tweedeling, omdat de situatie voor lage en middeninkomensgroepen in het stadscentrum ernstig verslechtert. "
Lees het oorspronkelijke artikel.


09 november Lees meer...

De administratielast voor corporaties is drie keer zo hoog sinds de Woningwet

De nieuwe Woningwet kost woningcorporaties jaarlijks maar liefst 90 miljoen euro aan administratiekosten. Deze kosten zijn ruim drie keer hoger dan voor invoering van de wet. Terwijl het goedkoper kan; de jaarlijkse kosten kunnen door aanpassingen in de wet sowieso met 28 miljoen euro omlaag. Dit blijkt uit onderzoek van adviesbureau Sira Consulting, uitgevoerd in opdracht van Aedes, de vereniging van woningcorporaties. Door deze besparing zouden woningcorporaties een paar duizend woningen per jaar kunnen bouwen.
Lees het oorspronkelijke artikel.


09 november Lees meer...

Met z'n zessen op een driekamerappartement: '19e-eeuwse toestanden'

Nieuwsuur besteedde aandacht aan de knellende woningmarkt. Malika Frindi komt aan het woord, zij heeft alles behalve een ideale woonsituatie. Ze woont met haar gezin in bij haar moeder: met z'n zessen in een 3-kamerwoning in Amsterdam. Uitzicht op iets anders is er niet. "Er is een wachttijd van tien tot vijftien jaar", zegt Malika. "Ook voor mijn oudste zoon is er niets. Hij heeft een goeie baan, maar een huis is er niet.""
Lees het oorspronkelijke artikel.
09 november Lees meer...

Woningcorporatie WSG haalt bakzeil in zaak tegen oud-directeur

De Geertruidenbergse woningcorporatie WSG kan geen schadevergoeding eisen van oud-directeur Peter Span wegens wanbeleid. Dat oordeelde volgens BN De Stem het gerechtshof in Den Bosch in het hoger beroep. Het hof bevestigt daarmee een uitspraak van de rechtbank Breda van oktober 2013. Partijen sloten in het verleden een overeenkomst waarin een kwijtingsclausule was opgenomen. Daarin stond dat beide partijen na het beëindigen van de arbeidsovereenkomst niets meer van elkaar te vorderen hadden. De rechter honoreert deze clausule.
Lees het oorspronkelijke artikel.


09 november Lees meer...

Het Europees hof keurt de 'Rotterdamwet' goed

De gemeente Rotterdam mag mensen met een laag inkomen uit kwetsbare wijken weren. Dat heeft volgens het AD het Europees hof voor de Rechten van de Mens vandaag bepaald in een zaak die door een voormalig inwoonster van de stad was aangespannen tegen deze zogenaamde Rotterdamwet. 
Lees het oorspronkelijke artikel.
09 november Lees meer...

De financiele steun aan huurdersorganisaties is vaak onvoldoende

Veel huurdersorganisaties krijgen onvoldoende financiële ondersteuning van hun verhuurder. Dat blijkt uit onderzoek door de Woonbond. Maar liefst 43% is niet tevreden over de bijdrage en veel organisaties hebben geen bijdrage gereserveerd voor onderzoek, advies, opleiding en training en ondersteuning.
Lees het oorspronkelijke artikel.
09 november Lees meer...

7 november 2017

Rotterdamse corporatie waarschuwt: bouwtempo te laag en geld tekort

Het bouwtempo in Rotterdam moet omhoog, vindt Bert Wijbenga, bestuursvoorzitter bij Woonbron, één van de grootste corporaties van de stad. “Marktpartijen staan in de rij om in Zuid te investeren. Nou niet teuten, doorpakken.” Intussen maakt hij zich grote zorgen over de verduurzaming van corporatiewoningen. “Plat gezegd is daar te weinig geld voor", zegt hij tegen Cobouw (registratie).
Lees het oorspronkelijke artikel.
07 november Lees meer...

6 november 2017

Samenvoegen wachtlijsten sociale huur is geen wondermiddel

De vier grote steden (Amsterdam, Den Haag, Rotterdam, Utrecht) onderzoeken of het mogelijk is om de wachtlijsten voor sociale huurwoningen samen te voegen. Een Amsterdamse aspirant-huurder zou dan bijvoorbeeld zijn of haar verzamelde punten voor een sociale huurwoning ‘meenemen’ naar Utrecht, Rotterdam of Den Haag. Binnenlands Bestuur informeert bij enkele partijen hoe zij tegen dit voornemen aankijken. Het plan wordt door deskundigen met optimisme begroet maar is zeker geen panacee. 


06 november Lees meer...

5 november 2017

Ook sociale huurwoningen kunnen duurzaam gebouwd worden

Ecologisch wonen, dat kan ook voor de smalle beurs. Dat bewijst volgens dagblad Trouw het project Strowijk Iewan, een uit hout, stro en leem ­opgetrokken wooncomplex langs de Waal, in een nieuwe woonwijk van Nijmegen-Lent. Dit eerste ecologische woonproject voor de sociale huursector, nu tweëenhalf jaar oud, inspireert huurgroepen, bouwers en woningcorporaties.
Lees het oorspronkelijke artikel.
05 november Lees meer...

23 oktober 2017

Afschaf salderingsregeling: corporaties vinden de overheid onbetrouwbaar

Aedes, de branchevereniging van woningcorporaties, is volgens website NUL20 zeer ontstemd over het voornemen van de regeringspartijen om de salderingsregeling in 2020 te vervangen door een terugleversubsidie. Dat is volgens Aedes zeer nadelig voor de groei van het gebruik van zonnepanelen. De business case van nul-op-de-meterwoningen (NOM) zou zelfs volledig afhankelijk zijn van het voortbestaan van de saldering. Kwestie van een onbetrouwbare overheid, vindt Aedes: "Het kan toch niet zo zijn dat het ene ministerie corporaties probeert te bewegen te investeren in duurzaamheid en dat het andere dit vervolgens in de wielen rijdt," vraagt de branchevereniging zich retorisch af.
Lees het oorspronkelijke artikel.
23 oktober Lees meer...

22 oktober 2017

Deel huurwoningen Utrechts bouwproject alleen voor verpleger en leraar

Aan de Jaarbeursboulevard in Utrecht komen huurwoningen die alleen beschikbaar zijn voor mensen die een bijdrage leveren aan de samenleving, zoals leraren, verpleegkundigen en agenten. Met dit nieuwe uit Engeland overgewaaide concept, Key Worker Housing geheten, proberen ontwikkelaar en verhuurder de huurders tegemoet te komen die niet in aanmerking komen voor een sociale huurwoning en te weinig verdienen om een huis te kopen. De gemeente Utrecht juicht het initiatief toe, schrijft het AD.
Lees het oorspronkelijke artikel.


22 oktober Lees meer...

19 oktober 2017

Woningcorporatie maakt proeftuin voor energiebesparing op bestaande huizen

Woningcorporatie DeltaWonen en bouwbedrijf Trebbe zijn begin september gestart met een bijzonder
woningverbeteringsproject in de wijk Berkum in Zwolle. In 46 woningen, verdeeld over 9
woonblokken worden verschillende combinaties van energiebespaarders, energieopwekkers
en energieopslag methoden getest. Doel: onderzoek doen naar de meest optimale combinatie.
De website www.deltawonen.nl/energieproeftuin geeft een goed beeld van alle combinaties die
onderzocht worden.


19 oktober Lees meer...

18 oktober 2017

Amsterdamse corporaties willen huurhuizen kunnen blijven verloten

De Amsterdamse woningcorporaties willen dat het verloten van sociale huurwoningen mogelijk blijft. Nu wordt zo'n 15 procent van de woningen verloot in de Stadsregio Amsterdam. De gemeenteraad heeft het principebesluit tot afschaffing reeds genomen. Maar nu moet de huisvestingsverordening nog gewijzigd. Daarvoor gelden de reguliere inspraakregels. De corporaties roepen Amsterdammers om gebruik te maken van hun inspraakrecht en hun mening te geven. Volgens de corporaties geeft loten woningzoekenden die met spoed een woning zoeken nog een kleine kans op een sociale huurwoning buiten de ellenlange wachtlijsten om.
Lees het oorspronkelijke artikel.


18 oktober Lees meer...

17 oktober 2017

Portiekflats voor een ton naar 'nul-op-de-meter'

Eigen Haard renoveert 157 portiek-etagewoningen in de Wegener Sleeswijkbuurt in Amsterdam Nieuw-West naar ‘nul-op-de-meter’. Dat meldt website NUL20. Het kan dus wel, maar het kost een lieve duit. Na aftrek van de Europese en Amsterdamse subsidies moet de woningcorporatie er nog altijd € 100.000,- per woning in investeren. De woonlasten voor de huurders blijven echter op zijn minst gelijk, belooft de corporatie.
Lees het oorspronkelijke artikel.
17 oktober Lees meer...

16 oktober 2017

Aedes: 'Huurders de dupe van belastingontduiking multinationals'

Woningcorporaties gaan jaarlijks 300 tot 400 miljoen euro extra aan vennootschapsbelasting betalen, blijkt uit het regeerakkoord van het kabinet-Rutte III. Het gaat om de plannen die bedoeld zijn om belagstingontwijking van grote bedrijven aan te pakken, maar ze treffen ook de woningcorporaties. Zo worden de huurders gestraft voor het gedrag van grote internationaal opererende bedrijven, stelt Aedes.
Lees het oorspronkelijke artikel.


16 oktober Lees meer...

Klik hier voor een gratis update van het Woonnieuws in uw mailbox.


Foto:

Woonnieuws selecteert het nieuws over de Nederlandse woningmarkt.
Woonnieuws.nl is een gratis service voor (bestaande en toekomstige) relaties van Honk, een adviesbureau voor woningbouwontwikkeling.
© 2017 - - Honk