Nieuws over 'Corporaties'

12 juli 2018

Minister wil huurders geen recht op renovatie van hun woning geven

Minister Ollongren gaat niet aan de slag met een initiatiefrecht voor huurders. Dat schrijft de Woonbond op haar website. De Tweede Kamer had haar opgeroepen de mogelijkheid voor initiatiefrecht van huurders te onderzoeken. Met dit initiatiefrecht zouden huurders een redelijke aanpassing aan de huurwoning kunnen afdwingen wanneer de verhuurder niet in beweging te krijgen is. Minister Ollongren wijst er in haar brief op dat verhuurders zelf willen kunnen besluiten wanneer ze een woning verduurzamen, om zo strategische afwegingen te kunnen maken over hun voorraad woningen. De Woonbond wijst er op dat het initiatiefrecht dit niet in de weg staat.
Lees het oorspronkelijke artikel.


12 juli Lees meer...

10 juli 2018

Corporaties tekenen het Klimaatakkoord alleen als de financiering ook geregeld is

Woningcorporaties willen bijdragen aan de verduurzaming van de Nederlandse woningvoorraad, maar niet ten koste van hun kerntaken. En zonder extra geld is versnelling niet mogelijk. Corporatiebestuurders besloten op het Aedescongres op 6 juli om op basis van de tussenstand mee te blijven praten over het Klimaatakkoord. Ze spraken ondubbelzinnig uit dat ze alleen een handtekening onder het Klimaatakkoord zullen zetten als er ook harde afspraken over de financiering vastgelegd worden.
Lees het oorspronkelijke artikel.


10 juli Lees meer...

9 juli 2018

Verhuurderheffing corporaties wordt op termijn gehalveerd voor verduurzaming

Woningcorporaties krijgen compensatie voor de overgang naar aardgasvrij wonen. De verhuurderheffing gaat vanaf 2020 omlaag en wordt uiteindelijk gehalveerd. Dat is afgesproken aan een van de zogeheten klimaattafels, bevestigde voorzitter Marnix Norder van Aedes. Website NUL20 schrijft er over.
Lees het oorspronkelijke artikel.


09 juli Lees meer...

3 juli 2018

Corporaties gaan mogelijk aardbevingsschade mee betalen

Het versterken van 1588 woningen in het Groningse aardbevingsgebied gaat gewoon door. Gisteren bleek uit een onderzoek van de Mijnraad dat van deze groep woningen ongeveer de helft niet meer per se versterkt hoeft te worden, maar minister Wiebes wil tegemoet komen aan de gewekte verwachtingen. Ook de bewoners van huizen die strikt genomen aan de veiligheidseisen voldoen, mogen daarom kiezen voor versterking. De kosten worden in eerste instantie betaald door het Rijk, en er wordt nog overlegd met de corporaties, schrijft de NOS.
Lees het oorspronkelijke artikel.
03 juli Lees meer...

29 juni 2018

Bij de woningcorporatie uit Geertuidenberg ging een half miljard euro in rook op

Het bezit en een groot deel van de schulden van woningcorporatie WSG uit Geertruidenberg worden overgenomen door acht woningcorporaties in Zuidwest-Brabant. De restschulden worden afgewikkeld met een saneringsbijdrage en betalingen door de onderlinge borgsteller van de corporatiesector, het Waarborgfonds Sociale Woningbouw (WSW). De kosten van deze sanering worden gedragen door de sector en bedragen ongeveer 554 miljoen euro. Dat schrijft minister Ollongren (Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties) bij het saneringsbesluit over WSG dat zij vandaag naar de Tweede Kamer heeft gestuurd. De schade kan oplopen tot ruim 700 miljoen als er nog meer tegenvallers zijn.
Lees het oorspronkelijke artikel.


29 juni Lees meer...

27 juni 2018

Ook de kluswoning wordt te duur

Voor ondernemende kopers zijn klushuizen een inmiddels beproefd middel om de huizenmarkt op te gaan. Maar ook de prijzen voor vervallen panden en oude scholen gaan omhoog. De Volkskrant legt uit waarom dit in meerdere opzichten jammer is.
Lees het oorspronkelijke artikel.
27 juni Lees meer...

26 juni 2018

Voor 100 miljard euro willen de corporaties de gas-transitie trekken

Woningcorporaties zijn het niet eens met de leidende rol die hen wordt toebedeeld bij het aardgasvrij maken van woningen. Koepelorganisatie Aedes stelt dat er te weinig geld is om bij grote hoeveelheden woningen snel de transitie te maken. "We hebben in beeld hoe we het voor ruim twee miljoen huurwoningen aan kunnen pakken. We willen graag aan de slag, maar er is wel meer dan 100 miljard euro voor nodig", aldus Aedes-voorzitter Marnix Norder volgens nu.nl.


26 juni Lees meer...

22 juni 2018

De verduurzaming van corporatiewoningen loopt flink achter op schema

De Nederlandse woningcorporaties halen bij lange na niet de afspraak met het Rijk om voor 2021 hun woningvoorraad gemiddeld op label B-kwaliteit te krijgen. Deze waarschuwing geeft OTB-promovenda Faidra Filippidou volgens website NUL20. Omvangrijker ingrepen en betere planning zijn nodig om de achterstand nog enigszins in te lopen, anders blijft de gemiddelde kwaliteit eind 2020 steken op label D.
Lees het oorspronkelijke artikel.22 juni Lees meer...

Corporatie verlaagt de woonlasten met gratis zonnepanelen

Woningcorporatie Kennemer Wonen biedt huurders in Bergen zonnepanelen aan. Dat meldt de Woonbond. Er staat geen huurverhoging tegenover. En ook geen regeling van de corporatie om de investering terug te verdienen. Het levert huurders zelfs een mooi bedrag per maand op. De woningcorporatie wil zo de woonlasten van de huurders in de sociale huursector beperken. De Woonbond vindt dat veel meer corporaties dit voorbeeld zouden moeten volgen.


22 juni Lees meer...

Corporaties bij Europees Hof over grensinkomen sociale huur

Vanaf vandaag dient - na 8 jaar - bij het Europees Hof de zaak van Nederlandse corporaties over het maximum-inkomen dat Nederland sinds 2011 hanteert om in aanmerking te komen voor een sociale woning. Dat maximum staat inmiddels voor het totale huishoudinkomen op bijna 37.000 euro per jaar. Marnix Norder, voorzitter van Aedes, spreekt het Franse model meer aan, schrijft hij op de website van de lobbyorganisatie voor woningcorporaties. Daar kan de norm regionaal worden vastgesteld.


22 juni Lees meer...

20 juni 2018

Hoe help je verwarde mensen?

Woningcorporaties merken dat er in hun complexen steeds meer overlast voorkomt van personen met verward gedrag. Een goede aanpak is nodig om de leefbaarheid op peil te houden en het welzijn van huurders te waarborgen. Maar wie zijn ‘personen met verward gedrag’ eigenlijk? En wat kunnen corporaties doen om deze problematiek op te vangen? Tijdens een themabijeenkomst van Platform 31 de aanwezigen zowel preventieve als curatieve aanpakken.
Lees het oorspronkelijke artikel.


20 juni Lees meer...

17 juni 2018

Brabantse corporaties willen huur inhouden op uitkering

Bij sommige huurders moet de huur automatisch worden ingehouden op de uitkering.  Daarvoor pleiten corporatiedirecteuren/-bestuurders in Midden- en West-Brabant. Met deze preventieve maatregel kan het aantal huurachterstanden en huisuitzettingen nog verder omlaag, denken de corporaties volgens dagblad BN De Stem.
Lees het oorspronkelijke artikel.


17 juni Lees meer...

15 juni 2018

Woonbond: Huurders willen de verduurzaming van woningen niet betalen

Woningcorporaties hebben in kaart gebracht hoe ze vóór 2050 hun sociale huurwoningen gasloos en CO2-neutraal kunnen maken. Volgens Aedes is er voor het aanpakken van ruim 2 miljoen huurwoningen 108 miljard euro nodig. Dat hebben corporaties niet voorhanden. De Woonbond geef in een reactie aan dat deze kosten in geen geval bij huurders neergelegd mogen worden.
Lees het oorspronkelijke artikel.


15 juni Lees meer...

12 juni 2018

Minister wil snel een besluit nemen over WSG

Minister Kajsa Ollogron van Binnenlandse Zaken zegt voor 1 juli een definitief besluit te nemen over de toekomst van woningcorporatie WSG uit Geertruidenberg. WSG kwam tijdens de economische crisis in grote financiële problemen omdat het op grote schaal aan grondspeculatie had gedaan. Om die grond te kopen werd voor ruim 800 miljoen euro aan leningen afgesloten."
Lees het oorspronkelijke artikel.


12 juni Lees meer...

11 juni 2018

Paulus Jansen interim-directeur Woonbond

Paulus Jansen is benoemd als interim-directeur van de Woonbond. Dat meldt de lobby-organisatie voor huurders. Hij volgt tijdelijk Ronald Paping op, die wethouder in Arnhem is geworden. Per 1 januari 2019 wil de Woonbond een nieuwe directeur benoemen.
Lees het oorspronkelijke artikel.


11 juni Lees meer...

6 juni 2018

Middenhuur? De Nederlander vindt alle huur boven de 700 euro (te) duur

Kabinet en gemeenten zijn het er over eens: er moeten veel meer betaalbare huurwoningen in het middensegment bij. Maar gewone Nederlanders zitten daar helemaal niet op te wachten, blijkt uit nieuw onderzoek. Liefst tweederde  noemt middeldure huur (tussen de 710 en 1.000 euro per maand) dure huur, blijkt volgens het AD uit het nieuwe Themaonderzoek Bouwen en Wonen 2018.
Lees het oorspronkelijke artikel.


06 juni Lees meer...

4 juni 2018

Toewijzingsbeleid sociale huurwoningen leidt tot gettovorming

Nieuwe getto's waar gezinnen uit het straatbeeld verdwijnen, en waar bijna alleen nog maar mensen wonen met een bijstandsuitkering. Die zien bewoners, gemeenten en woningcorporaties ontstaan als gevolg van het selectiebeleid dat volgt uit de woningwet uit 2015. Dat schrijft de NOS op haar website. Marnix Norder van Aedes: "Door de woningwet creëren we plekken waar niemand wil wonen. Waar een gezin vertrekt, komt er een alleenstaande die in de bijstand zit en een zorgvraag heeft, voor terug."
Lees het oorspronkelijke artikel.04 juni Lees meer...

30 mei 2018

Ymere vindt beperking van de verkoop van Amsterdamse sociale huurwoningen een denkfout

Het alleen nog bij hoge uitzondering toestaan van de verkoop van sociale huurwoningen is een denkfout van het nieuwe Amsterdamse college. Dat schrijft Karin Laglas, directievoorzitter van woningcorporatie Ymere in een reactie op het Amsterdamse collegeakkoord. Ze hoopt in goed overleg met het college afspraken te kunnen maken over een ruime categorie aan uitzonderingen. Verkoop moet naar haar mening mogelijk blijven in buurten met een erg hoog percentage sociale huurwoningen. Dat geldt ook voor woningen die niet goed bij de sociale voorraad passen omdat ze te duur zijn. En voor complexe en daarmee dure VvE-situaties.
Lees het oorspronkelijke artikel.


30 mei Lees meer...

100 miljard nodig voor energie- neutrale corporatiewoningen

Woningcorporaties hebben in kaart gebracht hoe ze vóór 2050 hun ruim 2 miljoen sociale huurwoningen gasloos en CO2-neutraal kunnen maken. Aedes-voorzitter Marnix Norder: ‘We hebben in beeld hoe we het voor ruim 2 miljoen huurwoningen aan kunnen pakken. We willen graag aan de slag, maar er is wel meer dan 100 miljard euro voor nodig. Dat hebben corporaties niet voorhanden. Het mag natuurlijk niet ten koste gaan van het bijbouwen van voldoende huurwoningen en het laag houden van de huren. Dus er moet nog wel wat gebeuren", schrijft hij op de website.
Lees het oorspronkelijke artikel.


30 mei Lees meer...

Huurders besteden meer dan 30% van hun inkomen aan wonen

Huurders van sociale huurwoningen, woningen met een maandhuur tot 710 euro, besteden meer dan 30 procent van hun inkomen aan woonlasten. Voor huurders van een corporatiewoning is dit 31,2 procent, in de commerciële sector 31,7 procent. Dit blijkt volgens uitgever Sdu uit de Lokale Monitor Wonen 2018. Bij drie op de vier huurders van woningcorporaties sluit de huur goed aan bij hun inkomen en is er sprake van passende huisvesting.
Lees het oorspronkelijke artikel.


30 mei Lees meer...

Klik hier voor een gratis update van het Woonnieuws in uw mailbox.


Foto:

Woonnieuws.nl selecteert het nieuws over de Nederlandse woningmarkt.
Een gratis service voor (bestaande en toekomstige) relaties van Honk. Honk ontwikkelt wonen.
© 2017 - - Honk