Nieuws over 'Corporaties'

24 september 2018

Rijk en gemeente Amsterdam vermorzelen bouwambitie corporaties De Key

Van woningcorporaties wordt verwacht dat ze nieuwe woningen bouwen. En voorop lopen in de energietransitie. Maar volgens Leon Bobbe, bestuurder van De Key, vermorzelt een onwaarschijnlijke coalitie van Den Haag en Amsterdam vermorzelt die ambities. Terwijl de rijksoverheid de corporatiesector in hoog tempo overvoert met belastingverhogingen, verbiedt de thuisstad van De Key, Amsterdam, de corporatie om woningen te verkopen. Zo is er geen geld meer om nieuwe huizen te bouwen.
Lees het oorspronkelijke artikel.
24 september Lees meer...

19 september 2018

Hoe de overheid de uitverkoop van corporatiewoningen stimuleert

Op een Engelstalige website legt de overheid aan buitenlandse beleggers uit hoe ze gemakkelijk geld kunnen verdienen met het opkopen van Nederlandse corporatiewoningen. Het is volgens Peter Hendriks van Follow The Money een tactiek die past in een doordachte kabinetsstrategie. Met heffingen en belastingen dwingt Rutte III corporaties hun woningen te verkopen, en daarvoor zijn kopers nodig — veel kopers.
Lees het oorspronkelijke artikel.


19 september Lees meer...

18 september 2018

Regeringsplannen stellen de woonbond teleur

De Woonbond, lobby-organisatie voor huurders, vindt het ronduit teleurstellend dat er onvoldoende geld wordt uitgetrokken voor verduurzaming van huurwoningen, nieuwbouw om de woningnood aan te pakken en betaalbare woonlasten voor huurders. Dat schrijft zij op haar website. In reactie op het plan van de regering om in 2019 om met een wet voor middenhuur te komen pleit de bond voor regulering van deze huren.
Lees het oorspronkelijke artikel.


18 september Lees meer...

'Corporaties bouwen minder door half miljard extra belastingen'

‘De belastingplannen van het kabinet zijn desastreus voor nieuwbouw van sociale huurwoningen’, aldus Aedes-voorzitter Marnix Norder in reactie op de Rijksbegroting 2019. ‘Een verlaging van de verhuurderheffing van 100 miljoen euro voor woningcorporaties is een goede eerste stap. Maar die zet natuurlijk geen zoden aan de dijk als alle belastingen samen veel meer oplopen. Per saldo betalen we volgend jaar alsnog een half miljard meer.’ Aedes, lobby-organisatie voor woningcorporaties,  merkt op dat het kabinet torenhoge ambities heeft voor de woningmarkt, maar de corporaties ook elk jaar 'vier maanden huur laat overmaken naar de Belastingdienst'. Dat strookt volgens de koepel niet met elkaar.
Lees het oorspronkelijke artikel.
18 september Lees meer...

16 september 2018

Amsterdamse corporaties moeten meer liberale huursector woningen aanbieden

Amsterdamse corporaties bieden onvoldoende woningen aan in het middensegment, zo blijkt volgens website NUL20 uit een tussentijdse beoordeling van de samenwerkingsafspraken. Afgesproken was dat zij 65 procent van hun woningen in de vrije sector zouden aanbieden tegen een gemiddelde huurprijs van 875 euro. Dat percentage wordt niet gehaald. Ook ligt de gemiddelde huurprijs tientallen euro's te hoog.
Lees het oorspronkelijke artikel.


16 september Lees meer...

12 september 2018

Corporatie Vestia is nog niet uit de financiële zorgen

Woningcorporatie Vestia, in 2012 bijna bezweken aan verkeerd uitgepakte derivatencontracten, staat er financieel nog zwak voor. Het voortbestaan is niet direct in gevaar, maar een duurzaam gezonde situatie is nog ver te zoeken. Dit blijkt volgens het FD uit een brief die minister Kajsa Ollongren van Binnenlandse Zaken aan de Tweede Kamer heeft gestuurd. De totale financiele strop bedroeg 2, 6 miljard euro. De overige woningcorporaties staan gezamenlijk voor 675 miljoen euro garant voor het herstelplan van Vestia.
Lees het oorspronkelijke artikel.


12 september Lees meer...

8 september 2018

Inkomensgrenzen voor huurtoeslag gaan vervallen

De regering wil de inkomensgrenzen afschaffen die bepalen hoeveel huurtoeslag een bewoner krijgt. De coalitiepartijen hopen hiermee de arbeidsparticipatie te stimuleren. Dat meldt Aedes op basis van een debat in de Tweede Kamer. Het schrappen van de inkomensgrenzen zorgt ervoor dat mensen die iets meer gaan verdienen, bijvoorbeeld doordat ze (extra) gaan werken, niet direct het recht op huurtoeslag verliezen.
Lees het oorspronkelijke artikel.


08 september Lees meer...

5 september 2018

'Sociale huurders betalen belasting, kopers krijgen geld toe'

Volgens RTL Nieuws wil het kabinet op Prinsjesdag structureel 100 miljoen euro beschikbaar stellen voor investeringen in verduurzaming. Volgens voorzitter Norder van Aedes is dit goed nieuws, maar blijft niettemin de druk op corporaties te hoog. "Hetzelfde kabinet legt woningcorporaties ruim een miljard euro aan belasting op. Onze huurders betalen dus belasting, terwijl kopers geld toe krijgen. Dat kan niet zo doorgaan.’"
Lees het oorspronkelijke artikel.


05 september Lees meer...

Huren stijgen in 2018 sneller dan in 2017

"De woninghuren lagen in juli 2018 gemiddeld 2,3 procent hoger dan een jaar eerder. In juli 2017 was de huurstijging 1,6 procent. De huurstijging van de sociale huurwoningen bij de woningcorporaties was met 1,7 procent relatief laag. Bij de overige verhuurders van sociale huurwoningen stegen de huren 3,3 procent. De huren van woningen in de vrije sector stegen met 3,0 procent. Dat meldt het CBS op basis van nieuwe cijfers."
Lees het oorspronkelijke artikel.


05 september Lees meer...

2 september 2018

Woningcorporaties zorgen voor dekking van de afschaffing van de dividendbelasting

Premier Rutte wil 2 miljard euro aan dividendbelasting schenken aan de aandeelhouders van grote bedrijven. Een van de vragen bij deze maatregel is waar het geld vandaan komt. Peter Hendriks betoogde op Follow The Money dat het geld vooral wordt betaald door de woningcorporaties en hun huurders. Door de stijgende WOZ-waarde zal de komende jaren de verhuurdersheffing - de belasting voor verhuurders van goedkope huurwoningen - toenemen. Daar komt bij dat corporaties veel meer vermogensbelasting gaan betalen: omdat vanwege nieuwe wetgeving de rente niet meer afgetrokken kan worden en omdat de stijging van WOZ-waarde van de woningvoorraad als winst moet worden beschouwd. De drie belastingverhogingen leveren met elkaar een groot deel van de kosten van de afschaf van de dividendbelasting, betoogt Hendriks.


02 september Lees meer...

Regelgeving corporaties werkt gettovorming in de hand

Deskundigen en woningcorporaties willen af van het strikte systeem van passend toewijzen, waarbij huishoudens met de laagste inkomens de goedkoopste woningen krijgen. Gettovorming ligt op de loer, schrijft De Gelderlander. ,,We moeten niet terug naar de probleemwijken van vroeger.""In de praktijk zorgt het passend toewijzen echter steeds vaker voor problemen, constateert Peter Boelhouwer. Hij is hoogleraar aan de universiteit van Delft en geldt als expert op het gebied van woningbouw. ,,Voorheen was sociale woningbouw ook een interessante optie voor middeninkomens en starters. Met het nieuwe beleid blijft alléén de doelgroep met een laag inkomen over. Waarbij de huishoudens met het minste geld ook nog eens in de goedkoopste flats moeten. Er is geen enkele diversiteit meer.’’
Lees het oorspronkelijke artikel.


02 september Lees meer...

Dure koopwoningen leiden tot minder sociale huur en hogere huren

Stijgende woningprijzen zijn ongunstig voor huurders. Daar wijst de Huurbond op op haar website. Sinds 2015 speelt de WOZ-waarde een grote rol in het bepalen van de maximale huurprijs van een sociale huurwoning via het woningwaarderingsstelsel (wws). Hoe hoger de WOZ-waarde, hoe hoger de maximale huurprijs. Daardoor is de maximaal toegestane huurprijs voor woningen, juist op plekken waar schaarste is, hard gestegen. Wanneer een huurwoning vrij komt en opnieuw wordt verhuurd, kan de prijs fors omhoog. Omdat de maximale huurprijs bij veel huurwoningen stijgt, kunnen ook meer sociale huurwoningen weglekken uit de sociale sector en in de vrije sector belanden, denkt de bond.
Lees het oorspronkelijke artikel.


02 september Lees meer...

29 augustus 2018

Flevoland bouwt minder corporatiewoningen door nieuwe belastingmaatregel

Zeven Flevolandse woningcorporaties hebben samen een brief aangeboden aan het provinciebestuur met een uiteenzetting van de gevolgen van de maatregel tegen belastingontwijking door multinationals, ATAD. Dat meldt Aedes op haar site. ‘We hebben onze meerjarenbegrotingen bij elkaar gelegd en berekend dat we 1.450 minder woningen kunnen bouwen of 5.000 minder kunnen verduurzamen en dat is gewoon veel’, zegt Arjan Deutekom, directeur-bestuurder van de Almeerse corporatie GoedeStede namens de zeven. "
Lees het oorspronkelijke artikel.


29 augustus Lees meer...

25 augustus 2018

Versleten spouwankers veroorzaken vallende gevelstenen in IJmuiden

Slijtage van zogeheten spouwankers is de oorzaak van het neerstorten van een strook gevelstenen van een flat in IJmuiden, nu twee weken geleden. Dat blijkt uit onderzoek van Woningbedrijf Velsen, eigenaar van het complex. Spouwankers zijn onderdeel van een spouwmuur en worden aangebracht om de stevigheid te vergroten.
Lees het oorspronkelijke artikel.25 augustus Lees meer...

22 augustus 2018

'Regels belemmeren kostenbeperking bij verduurzamen in de corporatiesector'

Fred Braaksma is directeur bij de Zaanderwijk Groep. In een bijdrage op LinkedIn schetst hij voorbeelden van hoe regelgeving de vernieuwing in de bouw in de weg zit. Zo is een dak dat het water keert met zonnepanelen in plaats van pannendaken voor woningcorporaties niet interessant, omdat de kosten dan niet in de servicekosten kunnen worden doorbelast. Daarvoor moeten de zonnepanelen 'roerende zaken' zijn. Ook de regelgeving rondom de EPV maakt drijft de investeringen flink op. .
Lees het oorspronkelijke artikel.


22 augustus Lees meer...

'Ambitieuze visie nodig op volkshuisvesting'

Cody Hochstenbach is onderzoeker stadsgeografie aan de UVA. In een opiniestuk op Joop.nl bekritiseert hij de Nederlandse overheid, die actief buitenlandse investeerders aanmoedigt om sociale huurwoningen te kopen en te liberaliseren. Hochstenbach vindt dit verwerpelijk: "Het uiteindelijke resultaat van het speculeren met onze volkshuisvesting is prijsopdrijving en uitsluiting. De overheid juicht deze uitverkoop toe; lage inkomens en middengroepen betalen de rekening. Dit een halt toeroepen is niet voldoende. Een ambitieuzere visie op onze volkshuisvesting is hard nodig."
Lees het oorspronkelijke artikel.


22 augustus Lees meer...

12 juli 2018

Minister wil huurders geen recht op renovatie van hun woning geven

Minister Ollongren gaat niet aan de slag met een initiatiefrecht voor huurders. Dat schrijft de Woonbond op haar website. De Tweede Kamer had haar opgeroepen de mogelijkheid voor initiatiefrecht van huurders te onderzoeken. Met dit initiatiefrecht zouden huurders een redelijke aanpassing aan de huurwoning kunnen afdwingen wanneer de verhuurder niet in beweging te krijgen is. Minister Ollongren wijst er in haar brief op dat verhuurders zelf willen kunnen besluiten wanneer ze een woning verduurzamen, om zo strategische afwegingen te kunnen maken over hun voorraad woningen. De Woonbond wijst er op dat het initiatiefrecht dit niet in de weg staat.
Lees het oorspronkelijke artikel.


12 juli Lees meer...

10 juli 2018

Corporaties tekenen het Klimaatakkoord alleen als de financiering ook geregeld is

Woningcorporaties willen bijdragen aan de verduurzaming van de Nederlandse woningvoorraad, maar niet ten koste van hun kerntaken. En zonder extra geld is versnelling niet mogelijk. Corporatiebestuurders besloten op het Aedescongres op 6 juli om op basis van de tussenstand mee te blijven praten over het Klimaatakkoord. Ze spraken ondubbelzinnig uit dat ze alleen een handtekening onder het Klimaatakkoord zullen zetten als er ook harde afspraken over de financiering vastgelegd worden.
Lees het oorspronkelijke artikel.


10 juli Lees meer...

9 juli 2018

Verhuurderheffing corporaties wordt op termijn gehalveerd voor verduurzaming

Woningcorporaties krijgen compensatie voor de overgang naar aardgasvrij wonen. De verhuurderheffing gaat vanaf 2020 omlaag en wordt uiteindelijk gehalveerd. Dat is afgesproken aan een van de zogeheten klimaattafels, bevestigde voorzitter Marnix Norder van Aedes. Website NUL20 schrijft er over.
Lees het oorspronkelijke artikel.


09 juli Lees meer...

3 juli 2018

Corporaties gaan mogelijk aardbevingsschade mee betalen

Het versterken van 1588 woningen in het Groningse aardbevingsgebied gaat gewoon door. Gisteren bleek uit een onderzoek van de Mijnraad dat van deze groep woningen ongeveer de helft niet meer per se versterkt hoeft te worden, maar minister Wiebes wil tegemoet komen aan de gewekte verwachtingen. Ook de bewoners van huizen die strikt genomen aan de veiligheidseisen voldoen, mogen daarom kiezen voor versterking. De kosten worden in eerste instantie betaald door het Rijk, en er wordt nog overlegd met de corporaties, schrijft de NOS.
Lees het oorspronkelijke artikel.
03 juli Lees meer...

Klik hier voor een gratis update van het Woonnieuws in uw mailbox.


Foto:

Woonnieuws.nl selecteert het nieuws over de Nederlandse woningmarkt.
Een gratis service voor (bestaande en toekomstige) relaties van Honk. Honk ontwikkelt wonen.
© 2017 - - Honk