Nieuws over 'Amsterdam'

14 juli 2018

Veel starterswoningen in Amsterdam voor afgestudeerden onbetaalbaar

Het is een prachtige toren: de pas opgeleverde Amstel Tower naast het Amstelstation, die is gevuld met compacte appartementen van 43 vierkante meter voor 970 euro per maand. Bedoeld voor starters - tot hij de voorwaarden leest: je moet minimaal 4410 euro bruto per maand verdienen om aan de inkomenseis van verhuurder Vesteda te voldoen. Volgens het Parool een voorbeeld dat Amsterdam voor starters onbetaalbaar is.
Lees het oorspronkelijke artikel.


14 juli Lees meer...

11 juli 2018

Syntrus Achmea ziet geen bubbelvorming op de woningmarkt in grote steden

De prijzen op de woningmarkt stijgen al ruim twee jaar flink. Volgens econoom Leo van den Heuvel (Syntrus Achmea) is er echter in de grote steden geen sprake van bubbelvorming. De snel stijgende prijzen zijn te verklaren uit de schaarste van het aanbod en uit demografische veranderingen, schrijft hij op de website MeJudice.
Lees het oorspronkelijke artikel.


11 juli Lees meer...

6 juli 2018

Neprom vreest dat projectontwikkelaars Amsterdam gaan mijden

Het nieuwe Amsterdamse college wil dat tot 2025 geen nieuwe koopwoningen in de stad bijkomen dan de 12.500 die er al gepland zijn. Alleen projecten met sociale- en middeldure huurwoningen zijn nog toegestaan. Dat blijkt volgens Vastgoedjournaal uit de antwoorden van het gemeentebestuur op vragen van raadsleden. “Dit creëert onzekerheid bij marktpartijen”, zegt Jan Fokkema, directeur van Neprom, de lobbyvereniging van projectontwikkelaars. Hij vreest volgens Vastgoedjournaal een uittocht van ontwikkelende partijen, omdat zij niet het gewenste rendement kunnen halen op bouwlocaties.
Lees het oorspronkelijke artikel.


06 juli Lees meer...

Wethouder Amsterdam vindt bouwambities 'realistisch, maar wel ambitieus'

Realistisch, maar wel uitdagend en ambitieus. Zo noemt wethouder Ivens (Wonen) van Amsterdam de bouw van 7.500 nieuwe woningen per jaar tot 2025. De VVD vroeg hem opheldering van het stadsbestuur over de cijfers uit het coalitieakkoord. Toch heeft Ivens zelf ook wel zorgen volgens AT5. De vraag is of de woningcorporaties genoeg geld hebben, of er genoeg bouwkavels zijn en hoe het zit met de 'toekomstbestendigheid en duurzaamheid' van de nieuwe wijken.
Lees het oorspronkelijke artikel.06 juli Lees meer...

3 juli 2018

De huizenprijzen in grote wereldsteden dalen: ook in Amsterdam?

In Londen, Stockholm en Sydney zijn de huizenprijzen weer gedaald. Omdat prijzen in grote steden vaker hetzelfde patroon volgen, kan dit ook in Amsterdam gebeuren, voorziet het Parool. Volgens de krant kan de overheid er met maatregelen aan bijdragen dat - net als in de genoemde steden - de prijzen gaan dalen. "
Lees het oorspronkelijke artikel.


03 juli Lees meer...

20 juni 2018

Woningdelen is in Nederland nog niet zo gemakkelijk

Het verschilt per gemeente hoe er wordt omgesprongen met werkende volwassenen die een woning willen delen.  Waar Amsterdam haar beleid heeft versoepeld, wacht Utrechtenaren een leefbaarheidstoets en een waslijst aan criteria, signaleert De Volkskrant.
Lees het oorspronkelijke artikel.


20 juni Lees meer...

12 juni 2018

Een Amsterdamse stadsbouwmeester is overbodig

De nieuwe coalitie wil in Amsterdam een stadsbouwmeester aanstellen in de traditie van Berlage en Van Eesteren. Niet doen, waarschuwt Eric Luiten, voorzitter van de Commissie Ruimtelijke Kwaliteit, in een interview in het juni-nummer van NUL20. De ruimtelijke kwaliteit is in Amsterdam volgens hem al uitstekend geborgd.
Lees het oorspronkelijke artikel.


12 juni Lees meer...

30 mei 2018

Ymere vindt beperking van de verkoop van Amsterdamse sociale huurwoningen een denkfout

Het alleen nog bij hoge uitzondering toestaan van de verkoop van sociale huurwoningen is een denkfout van het nieuwe Amsterdamse college. Dat schrijft Karin Laglas, directievoorzitter van woningcorporatie Ymere in een reactie op het Amsterdamse collegeakkoord. Ze hoopt in goed overleg met het college afspraken te kunnen maken over een ruime categorie aan uitzonderingen. Verkoop moet naar haar mening mogelijk blijven in buurten met een erg hoog percentage sociale huurwoningen. Dat geldt ook voor woningen die niet goed bij de sociale voorraad passen omdat ze te duur zijn. En voor complexe en daarmee dure VvE-situaties.
Lees het oorspronkelijke artikel.


30 mei Lees meer...

27 mei 2018

Rabobank ontdekt: 'Verhuizende Amsterdammer stuwt woningprijs in nieuwe woonplaats op'

" Bezitters van een woning in Amsterdam die uit de hoofdstad verhuizen, drijven met de overwaarde op de verkochte woning de huizenprijzen op in hun nieuwe woonplaats. Dat vermoeden hebben de economen van de Rabobank volgens Het Parool. De economen vergeleken de prijzen voor tussenwoningen in omliggende gebieden. Daaruit bleek dat Amsterdammers gemiddeld meer geld neertelden voor een tussenwoning dan huizenkopers uit andere oorden. Dit kan erop wijzen dat ze meer bieden voor dezelfde woning, maar ook dat ze eerder kiezen voor de duurdere tussenwoningen.
Lees het oorspronkelijke artikel.


27 mei Lees meer...

24 mei 2018

'Accepteer minder sociale huur binnen de Amsterdamse Ring'

Het is volgens het Parool een opmerkelijke oproep van een corporatiedirecteur, die bovendien indruist tegen de wens van het oude en het nieuwe stadsbestuur: Alliantietopman Rob Haans wil meer sociale huurwoningen in Amsterdam verkopen en de opbrengst daarvan gebruiken om meer betaalbare huurhuizen bij te bouwen. "Als wij in De Pijp een huis verkopen voor 450.000 euro, kunnen we daar drie nieuwe betaalbare woningen voor bijbouwen."
Lees het oorspronkelijke artikel.24 mei Lees meer...

20 mei 2018

Druk op Amsterdamse woningmarkt neemt na 2019 af

Bedrijfsmakelaar Colliers, International Commercial Real Estate, voorspelt dat de druk op de Amsterdamse woningmarkt na 2019 weer afneemt. Dat komt door een combinatie van een afvlakkende groei van het aantal huishoudens en het toegenomen woningaanbod, meldt de website gebeidsontwikkeling.nu
Lees het oorspronkelijke artikel.


20 mei Lees meer...

13 mei 2018

Door Amsterdams woonbeleid is bouwen niet meer rendabel

Als het aan de gemeente ligt, breidt Amsterdam de komende jaren uit met 50.000 woningen. Maar het woonbeleid van de gemeente is desastreus, zegt Wienke Bodewes, algemeen directeur van Amvest. Als dit niet verandert, stopt het bedrijf met bouwen in de stad. Dat heeft vooral te maken met het nieuwe gemeen­telijke beleid, afgelopen zomer in­gevoerd, dat bepaalt dat in nieuwe wijken wordt gebouwd volgens de verhoudingen 40-40-20: 40 procent sociale huur, 40 procent gereguleerde middeldure huur en 20 procent dure huur en koop. Hierdoor wordt 80 procent van de nieuwbouwwoningen gereguleerd. Vrijwel unaniem wijzen vastgoedbeleggers en ontwikkelaars dit beleid van de hand. Zo ook Bodewes: "Het is onmogelijk om onder die voorwaarden rendabel mooie, duurzame woningen te ontwikkelen."
Lees het oorspronkelijke artikel.
13 mei Lees meer...

29 april 2018

Ministerie verraadt gemeente Amsterdam bij plan voor 2500 studentenwoningen

De plannen die door de gemeente Amstelveen en Vrije Universiteit (VU) in samenwerking met het ministerie van Infrastructuur zijn gemaakt voor de bouw van 2.500 studentenwoningen, worden nu onverwachts door datzelfde ministerie afgewezen. De uitbreiding van Uilenstede, met 3400 studenten toch al de grootste campus van Europa,moest een groot deel van de woningnood oplossen. In groot Amsterdam is een tekort van zeker 12.000 studentenwoningen. Met hulp van het ministerie van Infrastructuur werden de plannen de afgelopen twee jaar opgesteld. Die samenwerking was nodig omdat de uitbreiding van Uilenstede pal onder de vliegroute van Schiphols Buitenveldertbaan ligt.  Afgelopen september werd het plan formeel ingediend. Maar hetzelfde ministerie dat de plannen mede vormgaf, wijst ze nu af. De gemeente voelt zich verraden."
Lees het oorspronkelijke artikel.


29 april Lees meer...

22 april 2018

Crimineel geld ligt klaar voor Amsterdamse nieuwbouwwoningen

Honderden miljoenen euro's van een kleine groep Amsterdamse criminelen liggen klaar om geïnvesteerd te worden in de Amsterdamse economie. Het gaat niet alleen om de exploitatie van horecagelegenheden. De Amsterdamse politie vreest ook dat investeerders met illegaal verdiend geld zich zullen storten op nieuwbouwwijken. Dat blijkt volgen Trouw uit de 'Trends en ontwikkelingen' van de politie-eenheid Amsterdam.
Lees het oorspronkelijke artikel.
22 april Lees meer...

21 maart 2018

Amsterdamse regio moet mogelijkheden voor bouwen aan de randen van de stad verkennen

Grote stedelijke regio's, zoals de Metropoolregio Amsterdam, moeten nu al de mogelijkheden van bouwlocaties aan de randen van de stad verkennen. Zo schrijft minister Ollongren volgens website 020 in een brief aan de Tweede Kamer. Maar steden mogen niet lichtzinnig kiezen voor bouwlocaties buiten de bestaande stad. De druk blijft om complexe binnenstedelijke locaties te ontwikkelen.
Lees het oorspronkelijke artikel.
21 maart Lees meer...

17 maart 2018

Bouwinstituut EIB wil meer woningbouw in Amsterdam

Het nieuwe woonbeleid van de gemeente Amsterdam om een groter aandeel woningen voor middeninkomens te gaan bouwen, zal niet leiden tot een wezenlijk betere toegang voor deze groep tot de Amsterdamse woningmarkt. Dat verwacht het EIB, een onderzoeksbureau dat gefinancierd wordt door de bouwsector. In haar rapport adviseert het instituut aan de gemeente om met subsidies mee te gaan betalen aan de woonlasten van de Amsterdammers. Ook de bouwproductie verhogen kan helpen voor mensen met een middeninkomen, denkt het bouwinstituut.
Lees het oorspronkelijke artikel.


17 maart Lees meer...

Koopwoningaanbod in Amsterdam wordt steeds vaker omgezet naar huur

De rol van beleggers op de Amsterdamse huizenmarkt is de afgelopen jaren enorm toegenomen. Ze vergroten hiermee de kans op een huizenbubbel. Dat blijkt volgens Het Parool uit onderzoek van de Universiteit van Amsterdam en de Katholieke Universiteit Leuven, in opdracht van de SP. In 2016 viel 13 procent van de gekochte huizen in Amsterdam in handen van beleggers die vervolgens overgingen tot verhuur van de woning, het zogenoemde buy-to-let. Zes jaar eerder was dat nog zeven procent; bijna een verdubbeling in zes jaar tijd.
Lees het oorspronkelijke artikel.


17 maart Lees meer...

4 maart 2018

Piketty haalt zijn gelijk op de Amsterdamse woningmarkt

De econoom Piketty werd beroemd met zijn opvatting dat geërfd vermogen weer de overhand krijgt op vermogen dat je met werken kunt verdienen. De verschillen tussen rijk en arm moeten daardoor wel steeds groter worden. Columnist Leonie Breebaar maakt in Trouw de vergelijking met de Amsterdamse woningmarkt. Daar kopen de bezitteres van een woning er een woning bij om tegen hoge prijzen te verhuren. Wie wel werkt maar geen geld bezit, heeft er geen toegang meer tot de woningmarkt.
Lees het oorspronkelijke artikel.


04 maart Lees meer...

1 maart 2018

Directeuren Mul Projectontwikkeling en Hillen & Roossen verdacht van fraude

De fiscale opsporingsdienst FIOD heeft woensdagmorgen topman Cor M. van Mul Projectontwikkeling en directeuren Jan V. (58) en Pieter W. (51) van bouwbedrijf Hillen & Roosen in Amsterdam gearresteerd in een corruptieschandaal. Justitie verdenkt de bouwers van het betalen van ruim een half miljoen euro smeergeld aan de zoon van projectontwikkelaar Cor M. (57), in ruil voor de opdracht tot het bouwen van een miljoenenproject in het centrum van de hoofdstad. Dat schrijft De Telegraaf.
Lees het oorspronkelijke artikel.
01 maart Lees meer...

Huren in Amsterdam wordt snel duurder

Huren wordt in Amsterdam in rap tempo duurder. Daardoor is de voorraad betaalbare huurwoningen (met een huur tot € 635) tussen 2011 en 2017 met bijna een kwart gedaald van 58% naar 45%. De gemiddelde huur steeg met ruim 35% naar € 631,-. Dat blijkt volgens De Woonbond uit het onderzoek Wonen in Amsterdam (WiA) dat in 2017 voor de twaalfde keer werd gehouden.
Lees het oorspronkelijke artikel.


01 maart Lees meer...

Klik hier voor een gratis update van het Woonnieuws in uw mailbox.


Foto:

Woonnieuws.nl selecteert het nieuws over de Nederlandse woningmarkt.
Een gratis service voor (bestaande en toekomstige) relaties van Honk. Honk ontwikkelt wonen.
© 2017 - - Honk